Register for your extended 5 years warranty

Právne oznámenie

Prevádzkovateľ internetovej stránky v zmysle § 5 nemeckého zákona o telemédiách

Tamron Europe GmbH 

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Kolín nad Rýnom

 

Telefón: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fax: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

 

E-Mail: info(at)tamron.de  

URL: www.tamron.eu  

 

Obchodný register:

Registrový súd: Okresný súd v Kolíne nad Rýnom

Registračné číslo: HRB 19910

 

Výkonný riaditeľ:

Michael Dickel

 

Identifikačné číslo pre DPH v zmysle § 27a nemeckého zákona o DPH:

DE122806428

 

Identifikačné číslo organizácie v zmysle § 139c nemeckého daňového poriadku:

DE-122806428

 

Informácie o riešení sporov online:

Európska Komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online:

Túto platformu nájdete na nasledujúcej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia môžu použiť túto platformu na riešenie svojich sporov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých online.

 

Oznámenie v zmysle § 36 nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov:

Nebudeme sa podieľať na alternatívnych postupoch riešenia sporov v zmysle ustanovení § 36 nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov. Využívanie alternatívne arbitrážneho orgánu nepredstavuje povinnú požiadavku na dostavenie sa na príslušný súd.

 

Registračné číslo OEEZ: DE 20578810

 

Autorské právo a prevzatie obrázky:

Pokiaľ nie je inak ustanovené, obsah internetovej stránky https://5years.tamron.eu je chránený autorskými právami.

Použité fotografie sú v prípade potreby označené alebo obsahujú komentár k prevzatým fotografiám, pokiaľ neboli vytvorené v rámci spoločnosti.

Používanie fotografií na stránkach tretích strán je možné iba na základe príslušného povolenia od držiteľa autorských práv.

Ak sú k dispozícii informácie o autoroch prevzatých obrázkov, prosím uveďte ich tu (ak pomenovanie je povolené v právnom oznámení).

 

Vypracoval: 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de