Register for your extended 5 years warranty

Country
Conditions
Lens data
Personal & dealer details
Verification

Podmienky

Tu sú najdôležitejšie podmienky rozšírenej 5-ročnej záruky:

  • Zaregistrujete sa do 2 mesiacov po kúpe.
  • Ste konečný spotrebiteľ a Vaše bydlisko je v Európskej únii alebo v jednej z nasledujúcich krajín: Andorra, Gibraltar, Island, Nórsko, Turecko, Ukrajina, UK alebo Srbsko.
  • Objektív ste kúpili od obchodníka so sídlom v Európskej únii alebo v niektorej z nasledujúcich krajín: Andorra, Gibraltar, Island, Nórsko, Turecko, Ukrajina, UK alebo Srbsko.
  • Ste prvokupca (záruka nie je prenosná).
  • Jedná sa o nový objektív, ktorý bol legálne a ofi ciálne dovezený do EÚ alebo niektorej z nasledujúcich krajín: Andorra, Gibraltar, Island, Nórsko, Turecko, Ukrajina alebo Srbsko.

Kompletná verzia podmienok pre 5-ročnú záruku