5 års garanti - registrera dig nu!

Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats www.5years.tamron.euIntegritetspolicy och för att du visar intresse för vårt företag. Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är information om den personliga eller faktiska situationen för en identifierad eller identifierbar individ. Det kan exempelvis vara fullständigt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum samt alla övriga data som kan hänföras till en identifierbar person.

Eftersom personuppgifter har ett särskilt skydd i lagen samlar vi bara in dem i den utsträckning som det behövs för att vår webbplats ska kunna visas och tillhandahålla våra tjänster. I det följande dokumentet beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på vår webbplats och hur vi använder dem.

Vår praxis för dataskydd överensstämmer med förordningar och i synnerhet de i tyska federala dataskyddslagen (BDSG), tyska telelagen (TMG) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi samlar bara in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i den utsträckning de behövs för att tillhandahålla den här webbplatsen, vårt innehåll och våra tjänster på ett sätt som fungerar som avsett. De används även för att behandla begäranden där så är lämpligt och för att hantera beställningar och avtal, dock endast om det finns ett legitimt intresse av att göra så i artikel 6(1)f i GDPR eller om det finns någon annan form av medgivande. Dina uppgifter används endast för andra syften om du i förväg godkänt detta och i sådana fall får du detaljerad information om syftet, t.ex. att skicka kampanjerbjudanden till dig i ett nyhetsbrev.

§  Kontrollant under paragraf 4(7) i GDPR

Kontrollanten under GDPR och andra inhemska lagar dataskyddslagar för medlemsstater samt även under andra juridiska dataskyddsbestämmelser är:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-postadress: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fax: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Namn och adress till uppgiftsskyddsombud

Tel. (kontor): +49 (0)221 66 95 44 983

E-post: datenschutz(at)tamron.de

§  Visning av webbplatsen och skapandet av loggfiler

Varje gång vår webbplats blir inläst samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den dator som läser in platsen. Följande data samlas in under behandlingen:

Omfattning av databehandling

(1)           Uppgifter om vilken webbläsare och version som används

(2)           Operativsystem på enheten som läser in platsen

(3)           Enhetens IP-adress

(4)           Datum och tid för åtkomst

(5)           Webbplatser och resurser (bilder, filer, andra webbplatsers innehåll) som är inlästa på vår webbplats

(6)           Webbplatser genom vilka användarens system kommer till vår webbplats (hänvisningsspårning)

Den här informationen sparas i vårt systems loggfil. Inga av dessa data lagras i anslutning till personuppgifter för en specifik användare och därför kan inte en specifik webbplatsbesökare identifieras.

-       Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Paragraf 6(1)(f) i GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse består av att säkerställa att följande målsättning uppnås.

-       Databehandlingens målsättning

Loggning görs för att vår webbplats ska vara så kompatibel som möjligt för alla besökare och även för att felsöka och motarbeta missbruk. För det syftet är det nödvändigt att logga tekniska data om datorn som läser in webbplatsen så att vi så snabbt som möjligt kan reagera vid felvisningar, attacker på vårt IT-system och/eller felaktig funktion på vår webbplats. Därutöver hjälper den informationen oss att optimera webbplatsen och garantera säkerheten i vårt IT-system.

-       Hur länge data lagras

Ovan nämnda tekniska data raderas när de inte längre behövs för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel för alla besökare, dock inte senare än tre månader efter att webbplatsen lästs in.

-       Process vid överklagande och eliminering

Processen vid överklagande och eliminering följer de allmänna reglerna angående rätten att invända och krav på radering under de dataskyddslagar som finns uppräknade längre ned i Sekretessuttalandet.

§  Särskilda funktioner på vår webbplats

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner när du använder den och för dessa samlar vi in, behandlar och lagrar personuppgifter. Här förklarar vi vad som händer med dina data:

§   Garantiregistreringsformulär:

-       Omfattningen av personuppgifter som behandlas

De data du anger i vårt garantiregistreringsformulär.

-       Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Paragraf 6(1)(a) GDPR (underförstått medgivande) och Paragraf 6(1)(b) GDPR (i syfte att uppfylla ett avtal)

-       Databehandlingens målsättning

Det data som samlas in med vårt garantiregistreringsformulär använder vi enbart för att behandla det specifika garantikravet och tillhandahålla garantiservice.

-       Hur länge data lagras

Insamlat data raderas omedelbart efter att den femåriga garantiperioden avslutats under förutsättning att det inte finns lagligt krav på bevarandeperioder.

-       Process vid överklagande och eliminering

Processen vid överklagande och eliminering följer de allmänna reglerna angående rätten att invända och krav på radering under de dataskyddslagar som finns uppräknade längre ned i Sekretessuttalandet.

§   Formulär för att prenumerera på nyhetsbrev

-       Omfattningen av personuppgifter som behandlas

Data du anger när du registrerar dig för nyhetsbrev.

-       Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Paragraf 6(1)(a) i GDPR (underförstått medgivande)

-       Databehandlingens målsättning

Vi använder informationen som registreras på registreringssidan för vårt nyhetsbrev endast för att skicka vårt nyhetsbrev i vilket vi skriver om nyheter och information angående alla våra tjänster. Vi skickar dig ett e-postmeddelande med bekräftelse direkt efter att du registrerat dig och det innehåller en länk som du måste klicka på för att slutföra registreringsprocessen för vårt nyhetsbrev (dubbelt ja-krav).

-       Hur länge data lagras

Du kan när som helst sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen och den finns i alla nyhetsbrev. Vi raderar omedelbart dina data efter att du frånsagt dig prenumerationen. På samma sätt raderar vi omedelbart dina data om registreringen är ofullständig. Vi förbehåller oss rätten att radera utan att uppge orsaker och utan att i förväg eller efterhand meddela detta.

-       Process vid överklagande och eliminering

Processen vid överklagande och eliminering följer de allmänna reglerna angående rätten att invända och krav på radering under de dataskyddslagar som finns uppräknade längre ned i Sekretessuttalandet.

§  Statistisk analys av besöken till webbplatsen - webbspårare

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande information när den här webbplatsen eller individuella filer på den här webbplatsen används: IP-adress, webbplats från vilken filen användes, filnamn, datum och tid för användning, mängd data som överförts och meddelande vid lyckat åtkomst (webbloggfil). Vi använder uteslutande dessa åtkomstdata i anonym form för den ständiga förbättringen av våra webberbjudanden och i statistiska syften.

Dessutom använder vi följande webbspårare för att analysera besökarna på den här webbplatsen:

§   Google Analytics

-       Omfattningen av personuppgifter som behandlas

På vår webbplats använder vi webbspårningstjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (hädanefter Google Analytics). Google Analytics använder cookies för sin webbspårning och de lagras på din dator och tillåter en analys över hur du använder vår webbplats och ditt bläddringsbeteende (spårning). Vi utför den här analysen genom att använda spårningstjänsten Google Analytics så att vi konstant kan förbättra våra interneterbjudanden och göra dem mer tillgängliga. När vår webbplats används överförs data till Google LLC:s servrar och behandlas och lagras utanför Europeiska unionen (t.ex. i USA); dessa data inkluderar i synnerhet din IP-adress och din användaraktivitet.

EU-kommissionen har fastställt att en acceptabel nivå av dataskydd kan erhållas i USA om företaget som behandlar data omfattas av integritetsskyddet mellan EU och Förenta staterna och om dataexporten till USA därigenom har utformats på ett acceptabelt sätt. Genom att aktivera IP-anonymisering inom Google Analytics-spårningskod för den här webbplatsen blir din IP-adress anonymiserad av Google innan den överförs. Den här webbplatsen använder Google Analytics-spårningskod som har utökats med operanden gat._anonymizeIp(); så att det blir enklare att samla in anonymiserade IP-adresser (IP-maskning).

-       Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Paragraf 6(1)(a) i GDPR (medgivande) antingen vid registrering hos Google (skapa ett Google-konto och godkänna dataskyddsmeddelandena som är implementerade där) eller om du inte registrerat dig själv hos Google, genom uttryckligt medgivande.

-       Databehandlingens målsättning

Google använder den här informationen på uppdrag av oss för att analysera ditt besök på den här webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att leverera ytterligare tjänster till oss i anslutning med användningen av webbplatsen och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare slås inte samman med andra data som hör till Google LLC.

-       Hur länge data lagras

Google lagrar sådana data eftersom de är relevanta för att tillhandahålla webbspårning, så länge som det behövs för att uppfylla den webbtjänst som använts. Datainsamlingen och -lagringen görs anonymiserat. Om det finns något som länkar till någon person raderas data omedelbart, så länge som de inte omfattas av en laglig skyldighet att bevara. Radering görs alltid efter att skyldigheten att bevara har upphört.

-       Process vid överklagande och eliminering

Du kan förhindra att dina personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Google (i synnerhet din IP-adress) samt även att Google behandlar dessa data om du avaktiverar körningen av skriptkoder i din webbläsare, installerar en skriptblockerare i din webbläsare (du hittar exempel på http://www.noscript.net eller http://www.ghostery.com) eller aktiverar inställningarna ’spåra inte’ i din webbläsare. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de data som skapas av Google-cookien som hör till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt även Google-analysen av dessa data genom att ladda ned och installera tillägget till webbläsaren som finns på följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Google säkerhets- och sekretessprinciper återfinns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

§  Integration av externa webbtjänster och behandling av data utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt JavaScript-innehåll från externa leverantörer och hänvisar till dessa som webbtjänster. Genom att använda vår webbplats kan dessa externa leverantörer ta emot personuppgifter från ditt besök på vår webbplats. I sådant fall är det möjligt att data behandlas utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en JavaScript-blockerare såsom webbläsartillägget NoScript (http://www.noscript.net) eller genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare. Det kan få till följd att de webbplatser du besöker bara fungerar i begränsad utsträckning.

Vi använder följande webbtjänster:

 

·          Google API:er
En webbtjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (hädanefter Google API:er) har installerats på vår webbplats. Vi använder dessa data för att säkerställa att vår webbplats fungerar fullt ut. Det innebär att din webbläsare kan skicka personuppgifter till Google API:er. Den rättsliga grunden för databehandlingen är paragraf 6(1)(f) i GDPR. Det legitima intresset utgörs av felfri funktion för webbplatsen. Google API:er är självcertifierade under integritetsskyddet mellan EU och Förenta staterna (se https://www.privacyshield.gov/list). Raderingen av data utförs så snart som syftet med deras insamling har uppfyllts. Du får ytterligare information om hur överförda data hanteras i Sekretessuttalande för Google API:er: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan förhindra insamlingen och behandlingen av dina data av Google API:er genom att avaktivera körning av skriptkoder i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare (du återfinner exempel på blockerare på http://www.noscript.net eller http://www.ghostery.com).

§  Information om användningen av cookies

§   Omfattningen av personuppgifter som behandlas

Vi använder cookies på diverse platser för att underlätta användningen av vissa funktioner på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare kan lagra på din dator. De här textfilerna innehåller en sträng med tecken som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras vid följande besök på vår webbplats. Processen då cookien lagras kallas också att ”placera en cookie”.

§   Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Paragraf 6(1)(f) i GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse består av att upprätthålla full funktion på vår webbplats, öka dess funktionsduglighet och underlätta en individuell infallsvinkel gentemot våra kunder. Identifieringen av individuella webbplatsbesökare med cookieteknik är endast möjligt om besökaren tidigare gett oss motsvarande personuppgifter baserat på ett separat avtal.

§   Databehandlingens målsättning

Cookies placeras av vår webbplats så att vi kan upprätthålla funktionsdugligheten på vår webbplats och öka dess funktionsduglighet. Vidare låter cookietekniken oss identifiera enskilda besökare med pseudonymer, dvs. ett individuellt slumpmässigt ID som gör det möjligt att erbjuda en mer personligt anpassad tjänst.

§   Hur länge data lagras

Våra cookies lagras tills de raderas i din webbläsare eller, om det är en sessionscookie, till sessionen har avslutats.

§   Process vid överklagande och eliminering

Om du så önskar kan du ställa in din webbläsare så att du generellt förhindrar att cookies placeras och bara blir informerad om dem eller beslutar huruvida du ska godkänna cookies från fall till fall eller alltid godkänna cookies. Cookies kan placeras av olika skäl, t.ex. för att känna till om din dator redan har anslutit till våra webberbjudanden (beständiga cookies) eller för att spara det senaste erbjudandet du såg (sessionscookies). Vi använder cookies för att erbjuda dig ökad användbarhet. För att använda våra praktiska funktioner rekommenderar vi att du tillåter att cookies accepteras för vårt webbinnehåll.

I övrigt följer processen vid överklagande och eliminering de allmänna reglerna angående rätten att invända och krav på radering under de dataskyddslagar som finns uppräknade längre ned i Sekretessuttalandet.

§  Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter skyddas med tekniska och organisatoriska medel vid insamling, lagring och behandling, på sådant sätt att de inte blir åtkomliga för tredje parter. Vi kan inte garantera fullständig säkerhet för okrypterad kommunikation via e-post under överföringen till våra IT-system. Vi rekommenderar därför att krypterad kommunikation eller post används för information med höga krav på konfidentialitet.

§  Återkallelse av samtycke - utlämnande av uppgifter och begäranden om ändring - radering eller blockering av data

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få dina lagrade data överlämnade till dig. Du har även rätten att när som helst begära att dina data rättas, blockeras eller raderas. Vi raderar dina data vid den första begäran såvida det inte står i strid med de icke-lagreglerade bestämmelserna. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att använda dina personuppgifter. Du kan när som helst skicka begäran om utlämning, radering eller rättning avseende dina data, tillsammans med förslag, till följande adress:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-postadress: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fax: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten enligt paragraf 77(1) i GDPR

I den utsträckning du misstänker att dina data behandlas olagligt kan du självklart söka ett rättsligt klargörande i frågan. Oavsett ovanstående har du även alternativet att vända dig till en tillsynsmyndighet. Du har rätten att överklaga i den EU-medlemsstat där du bor eller arbetar och/eller platsen för den påstådda överträdelsen. Med andra ord kan du välja tillsynsmyndighet att vända dig till på ovan nämnda platser. Den tillsynsmyndighet som tar emot överklagandet rapporterar sedan till dig om status och resultat av ditt inlämnande, inklusive möjlighet till talan inför domstol under paragraf 78 i GDPR.

 

Framtaget av:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de