Register for your extended 5 years warranty

Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm că ne vizitați pagina de internet www.5years.tamron.eu și că sunteți interesat de compania noastră. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă pentru noi un aspect important. Datele cu caracter personal sunt informații cu privire la aspecte personale sau materiale asociate unei persoane fizice identificate sau identificabile. Printre acestea se numără numele real, adresa, numărul de telefon și data nașterii, precum și toate celalalte date care pot fi asociate unei persoane identificabile.

Pentru că datele cu caracter personal sunt protejate în mod special prin lege, noi le colectăm doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă putea pune la dispoziție pagina de internet și pentru a vă furniza serviciile noastre. Mai jos vă vom prezenta ce informații cu caracter personal colectăm cât timp ne vizitați pagina de internet și modul în care le utilizăm.

Practicile noastre cu privire la protecția datelor sunt în conformitate cu reglementările legale, în special cu cele din Legea Federală cu privire la Protecția Datelor (BDSG), Legea Telemedia (TMG) și Regulamentul General privind Protecția Datelor din UE (RGPD). Vă vom colecta, prelucra și stoca datele cu caracter personal exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă pune la dispoziție această pagină de internet în stare funcțională, precum și în scopul prelucrării cererilor dumneavoastră, resp. în vederea prelucrării comenzilor/contractelor, însă doar în măsura în care în acest sens există un interes legitim în conformitate cu Art. 6, alin. 1, prima teză, lit. „F” din RGPD sau un alt fapt generator al autorizării acestor acțiuni. Doar dacă v-ați dat în prealabil consimțământul, în mod separat, se va trece la utilizarea datelor dumneavoastră inclusiv în scopuri mai extinse, care sunt precizate cu exactitate în consimțământ, de ex. pentru transmiterea de informații în scopuri publicitare, prin newsletter.

§  Operator în sensul Art. 4, alin. 7 din RGPD

Operatorul în sensul RGPD și al altor legi de protecție a datelor din statele membre, precum și alte prevederi legislative din domeniul protecției datelor este:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-mail: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fax: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Numele și adresa persoanei responsabile cu protecția datelor

Tel. (serviciu): +49 (0)221 66 95 44 983

E-mail: datenschutz(at)tamron.de

§  Cum este disponibil website-ul și cum se generează fișierele-jurnal

La fiecare vizită pe pagina noastră de internet, sistemul nostru înregistrează în mod automatizat date și informații ale sistemului informatic din calculatorul de pe care se face vizita. S-au colectat următoarele date în acest sens:

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

(1)           Informații cu privire la tipul de browser și versiunea utilizată

(2)           Sistemul de operare al dispozitivului de pe care are loc vizita

(3)           Adresa ID a dispozitivului de pe care are loc vizita

(4)           Data și ora accesării

(5)           Website-uri și resurse (imagini, fișiere, alte tipuri de conținut ale paginii de internet) care au fost accesate pe pagina noastră de internet.

(6)           Website-uri de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet (Referrer Tracking)

Aceste date au fost stocate în fișierele log ale sistemului nostru. Nu se face stocarea acestor date, împreună cu datele cu caracter personal ale niciunui utilizator concret, astfel că nu are loc identificarea individualizată a vizitatorilor de pe pagină.

-       Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6, alin.1 lit.”f” din RGPD (interes legitim). Interesul nostru legitim constă în faptul de a garanta realizarea scopului redat mai jos.

-       Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea în jurnal se face pentru a menține compatibilitatea paginii noastre de internet pe cât posibil pentru toți vizitatorii și pentru a combate abuzurile și a remedia defecțiunile. În acest sens este necesară îmregistrarea datelor tehnice ale calculatorului de pe care se face vizita, pentru a putea reacționa cât mai curând posibil la erorile de afișare, atacurile asupra sistemelor noastre IT și/sau erorile de funcționalitate ale paginii noastre de internet. În plus, datele servesc la optimizarea website-ului nostru și la asigurarea securității generale sistemelor noastre informatice.

-       Durata stocării

Datele tehnice menționate mai sus se șterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru a garanta compatibilitatea paginii de internet pentru toți vizitatorii de pe site, dar cel târziu în termen de 3 luni de la vizitarea paginii noastre de internet.

 

-       Procedurile de opoziție și ștergere

Procedurile de opoziție și de ștergere se bazează pe reglementările generale descrise mai jos în această declarație de confidențialitate cu privire la dreptul de opoziție și dreptul de ștergere conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

§  Funcții speciale ale paginii noastre de internet

Pagina noastră de internet oferă diverse funcții prin a căror utilizare vi se colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal. Mai jos explicăm ce se întâmplă cu datele dumneavoastră:

§   Formularul de înregistrare pentru garanție:

-       Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele introduse de dumneavoastră în formularul nostru de înregistrare pentru garanție.

-       Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6, alin. 1, lit. „a” din RGPD (consimțământ tacit), resp. Art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (în scopul executării contractului)

-       Scopul prelucrării datelor

Datele obținute prin formularul de înregistrare pentru garanție se utilizează exclusiv pentru prelucrarea cererii concrete de acordare a garanției și pentru furnizarea serviciilor de garanție.

-       Durata stocării

Datele colectate se șterg imediat după expirarea unei perioade de garanție de cinci ani, dacă nu se aplică alte termene păstrare a acestora conform legii.

-       Procedurile de opoziție și ștergere

Procedurile de opoziție și de ștergere se bazează pe reglementările generale descrise mai jos în această declarație de confidențialitate cu privire la dreptul de opoziție și dreptul de ștergere conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

§   Formular înregistrare pentru newsletter:

-       Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele introduse de dumneavoastră în formularul nostru de înregistrare pentru newsletter.

-       Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6, alin.1, lit. „a” RGPD (consimțământ tacit)

-       Scopul prelucrării datelor

Datele obținute prin formularul de înregistrare la newsletter-ul nostru sunt utilizate exclusiv în scopul transmiterii newsletter-ului, prin care vă informăm cu privire la toate serviciile și noutățile noastre. După înregistrare vă vom trimite un e-mail de confirmare, în care este inclus un link pe care trebuie să faceți clic pentru a finaliza înregistrarea astfel încât să primiți newsletter (double opt-in).

-       Durata stocării

Vă puteți dezabona oricând de la newsletter, accesând linkul pentru dezabonare, care este de asemenea inclus în fiecare newsletter. Noi vă vom șterge datele imediat după dezabonare. De asemenea, vă vom șterge datele imediat în cazul în care nu v-ați înregistrat complet. Ne rezervăm dreptul de a șterge datele fără a fi necesar să precizăm motivele și fără o informare prealabilă sau ulterioară.

-       Procedurile de opoziție și ștergere

Procedurile de opoziție și de ștergere se bazează pe reglementările generale descrise mai jos în această declarație de confidențialitate cu privire la dreptul de opoziție și dreptul de ștergere conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

§  Utilizarea în scopuri statistice a vizitelor pe această pagină de internet - sistem de urmărire web

Colectăm, prelucrăm și stocăm următoarele date atunci când este vizitată pagina noastră de internet sau anumite fișiere din pagina de internet: Adresa IP, website-ul de pe care a fost accesat fișierul, denumirea fișierului, data și ora vizitei, cantitatea de date transmise și notificarea cu privire la reușita accesării (așa-numitul web log). Utilizăm aceste date de acces exclusiv în formă nepersonalizată, pentru optimizarea permanentă a serviciilor noastre pe internet și în scopuri statistice.

În plus, pentru a putea valorifica vizitele de pe această pagină de internet, folosim următorul webtracker:

 

§   Google Analytics

-       Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul de urmărire web al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (denumită în cele ce urmează: Google Analytics). În cadrul serviciului de urmărire web, Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care facilitează analiza utilizării paginii noastre de internet și a modului în care navigați (așa-numita urmărire). Realizăm această analiză pe baza serviciilor de urmărire de la Google Analytics, pentru a ne optimiza în permanență serviciile pe internet și pentru a le face mai accesibile. În cadrul utilizării website-ului nostru, date cum ar fi în special adresa dumneavoastră IP și activitățile dumneavoastră de utilizator sunt transferate pe serverele companiei Google LLC și sunt prelucrate și stocate în afara Uniunii Europene, spre exemplu în SUA.

Comisia europeană a constatat că în SUA se poate aplica un nivel corespunzător al protecției datelor, dacă entitatea care se ocupă de prelucrarea datelor s-a supus acordului dintre SUA și UE cu privire la protecția datelor (US-EU Privacy Shield) și dacă exportul de date către SUA a avut loc în mod legitim, pe această cale. Prin activarea anonimizării IP în cadrul codurilor de urmărire Google Analytics de pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră IP este anonimizată de Google Analytics înainte de transmitere. Acest website utilizează un cod de urmărire de la Google Analytics, care a fost extins operator gat._anonymizeIp (), pentru a facilita colectarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita mascare a adresei IP).

-       Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6, alin. 1, lit. „a” din RGPD (consimțământul), fie prin înregistrare la Google (deschiderea unui cont de Google și acceptarea indicațiilor implementate acolo cu privire la protecția datelor) sau, dacă nu v-ați înregistrat la Google, prin consimțământul explicit acordat atunci când deschideți pagina noastră.

-       Scopul prelucrării datelor

La solicitarea noastră, Google va folosi aceste informații pentru a vă evalua vizita pe această pagină de internet, pentru a alcătui rapoarte cu privire la activitățile de pe website și pentru a ne furniza alte servicii în legătură cu utilizarea website-ului și a internetului. Adresa de IP transmisă de pe browserul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu se combină cu alte date ale Google LLC.

-       Durata stocării

Google va stoca date relevante pentru furnizarea de urmărire web atât timp cât este necesar pentru realizarea serviciilor web solicitate. Colectarea de date și stocarea se realizează anonimizat. În cazul în care se fac totuși referiri la persoană, datele se șterg imediat, dacă acestea nu fac obiectul obligațiilor legale de păstrare. În orice caz, ștergerea are loc după expirarea perioadei de păstrare.

-       Procedurile de opoziție și ștergere

Puteți să împiedicați colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal către Google (în special a adresei dumneavoastră de IP), precum și prelucrarea acestor date, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs., vă instalați în browser un cod de blocare a scriptului (pe care îl găsiți, de ex., la www.noscript.net sau www.ghostery.com) sau vă activați setarea „Do not track” din browser. Puteți împiedica, de asemenea, colectarea la Google a datelor generate prin cookie-ul Google, obținute în legătură cu utilizarea website-ului de către dumneavoastră (incl. adresa dumneavoastră de IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați plug-in-ul de browser disponibil în următorul link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Standardele de securitate și protecție a datelor valabile pentru Google se găsesc în pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

§  Implicarea serviciilor externe de web și prelucrarea datelor în afara UE

Pe pagina noastră de internet utilizăm conținuturi JavaScript de la furnizori externi, așa numitele servicii web. Prin vizitarea paginii noastre de internet, acești furnizori externi obțin, după caz, informații cu caracter personal cu privire la vizita pe care o faceți pe pagina noastră de internet. În acest sens este posibilă eventual prelucrarea datelor în afara UE. Puteți împiedica acest lucru dacă instalați un cod de blocare JavaScript, cum ar fi, de ex., plug-in-ul de browser „NoScript” (www.noscript.net) sau dacă vă dezactivați JavaScript-ul din browser. În acest mod se pot genera limitări de funcționalitate ale paginilor de internet pe care le accesați.

Noi utilizăm următoarele servicii web:

 

·          Google APIs
Pe website-ul nostru se reîncarcă un serviciu web al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, SUA (denumit în continuare: Google APIs). Utilizăm aceste date pentu a asigura întreaga funcționalitate a website-ului nostru. În acest sens, browserul dumneavoastră va transmite eventual date cu caracter personal către Google APIs. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, alin. 1, lit. „f” din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea impecabilă a paginii de internet. Setul de aplicații Google APIs s-a certificat în cadrul acordului EU-US Privacy Shield (comp. https://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat după ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Alte informații cu privire la gestionarea datelor transmise se regăsesc în declarația de confidențialitate de la Google APIs: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Puteți să împiedicați colectarea, precum și prelucrarea datelor personale de către Google APIs dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau vă instalați în browser un cod de blocare a scriptului (pe care îl găsiți, de ex., la www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 

§  Informare cu privire la utilizarea cookie-urilor

§   Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm cookie-uri pe diverse pagini, pentru a facilita utilizarea anumitor funcții ale website-ului nostru. Așa-numitele cookie-uri sunt fișiere-text de mici dimensiuni, pe care browserul dumneavoastră vi le plasează în calculator. Aceste fișiere-text cuprind un șir specific de caractere, care facilitează identificarea clară a browserului în cazul în care vizitați din nou website-ul nostru. Operațiunea de plasare a unui fișier cookie este numită și „stocare de cookie”.

§   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6, alin.1 lit.”f” din RGPD (interes legitim). Interesul nostru legitim rezidă în menținerea întregii funcționalități a paginii noastre de internet, creșterea operabilității, precum și facilitarea unui mod mai individualizat de adresare către client. Putem identifica vizitatorii individuali ai paginii cu ajutorul tehnologiei cookie doar dacă persoana care ne accesează pagina ne-a comunicat în prealabil datele sale corespunzătoare cu caracter personal, în baza unui consimțământ specific.

§   Scopul prelucrării datelor

Cookie-urile sunt plasate de către pagina noastră web în scopul menținerii întregii funcționalități a paginii noastre de internet și pentru a optimiza operabilitatea acesteia. În plus, tehnologia cookie ne permite să recunoaștem fiecare vizitator prin intermediul pseudonimelor, cum ar fi ID-uri individuale, alese întâmplător, pentru a putea să oferim servicii personalizate.

§   Durata stocării

Cookie-urile noastre se stochează până când sunt șterse din browserul dumneavoastră sau, în cazul cookie-urilor folosite pentru o singură sesiune, până când expiră sesiunea.

§   Procedurile de opoziție și ștergere

Puteți să vă setați browserul după cum doriți, astfel încât să împiedicați plasarea generală de cookie-uri, să fiți doar informat, să hotărâți acceptarea cookie-urilor, în funcție de caz, sau să acceptați în principiu cookie-urile. Cookie-urile pot fi utilizate în scopuri diverse, de ex. pentru a recunoaște dacă PC-ul dumneavoastră a avut deja o conexiune cu oferta noastră web (cookie-uri persistente) sau pentru a stoca ultimele oferte vizualizate (cookie-uri de sesiune). Folosim cookie-uri pentru a vă oferi un confort sporit în utilizare. Pentru a folosi funcțiile noastre care vă oferă confort vă recomandăm să permiteți acceptarea cookie-urilor pentru oferta noastră web.

Altfel, procedurile de opoziție și de ștergere se bazează pe reglementările generale descrise mai jos în această declarație de confidențialitate cu privire la dreptul de opoziție și dreptul de ștergere conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

§  Securitatea și protecția datelor, comunicarea pe e-mail

La momentul colectării, stocării sau prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice în așa fel încât să nu poată fi accesate de către terți. În cazul comunicării necriptate pe e-mail nu putem garanta integral securitatea datelor atunci când sunt transmise către sistemele noastre IT, astfel că în cazul informațiilor care impun un grad sporit de confidențialitate recomandăm comunicarea criptată sau prin poștă.

§  Retragerea consimțământurilor - transmiterea datelor și intențiile de modificare - ștergerea și blocarea datelor

O dată pe an aveți dreptul la o informare gratuită cu privire la datele dumneavoastră care au fost stocate și în orice moment aveți dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. La prima cerere vă vom șterge datele, dacă acest lucru nu contravine prevederilor legale. Așadar, puteți să retrageți oricând permisiunea pe care ne-ați acordat-o în scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți transmite cererile dumneavoastră de a vă informa, de a vă șterge și de a vă corecta datele, precum și sugestiile dvs. la următoarea adresă:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-mail: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fax: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

 

 

 

§  Dreptul la a depune plângere la autoritatea de supraveghere conform art. 77 I din RGPD

Dacă suspectați că pe pagina noastră sunt prelucrate date în mod ilegal, bineînțeles că puteți să solicitați în instanță clarificarea acestei probleme. Independent de aceasta, aveți posibilitatea de a vă adresa unei autorități de supraveghere. Dreptul de a depune plângere vă revine în statul membru UE în care aveți locul de reședință, locul de muncă și/sau în care se află locul presupusei încălcări, adică puteți să alegeți în locurile menționate mai sus autoritatea de supraveghere căreia să vă adresați. Autoritatea de supraveghere la care se depune plângere vă informează în acest caz asupra situației și rezultatelor în urma depunerii plângerii, inclusiv asupra posibilității unei căi de atac judiciare în conformitate cu art. 78 din RGPD.

 

Întocmit de:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de