5 års garanti – Registrer deg nå!

Personvernerklæring

Takk for at du besøker nettstedet vårt, www.5years.tamron.euPersonvernerklæring, og at du viser interesse for selskapet vårt. Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Personopplysninger er informasjon om den personlige eller faktiske situasjonen til en identifisert eller identifiserbar enkeltperson. Dette inkluderer for eksempel fullt navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, samt andre opplysninger som kan tilknyttes en identifiserbar person.

Siden personopplysninger er underlagt spesiell juridisk beskyttelse, kommer vi bare til å samle dem inn i den grad det er nødvendig for å vise nettstedet vårt og tilby tjenestene våre. I det følgende dokumentet beskriver vi personopplysningene vi samler inn under ditt besøk på nettstedet vårt, og hvordan vi bruker dem.

Fremgangsmåtene våre for databeskyttelse er i samsvar med juridiske reguleringer, spesielt med hensyn til den tyske føderale databeskyttelsesloven (BDSG), den tyske loven for telemedia (TMG) og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Vi kommer bare til å samle inn, behandle og lagre personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å tilby dette nettstedet, innholdet vårt og tjenestene våre på en funksjonell måte, samt til å behandle forespørsler og, når det er aktuelt, å behandle bestillinger og avtaler, men bare såfremt det foreligger berettiget interesse i henhold til artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen, eller hvis det foreligger andre former for tillatelse. Bruk av informasjonen din til andre formål vil bare forekomme med din forhåndsgodkjennelse, der formålet for bruken skal være presist uttrykt, f.eks. for å sende deg kampanjeinformasjon via nyhetsbrev.

§  Behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4(7) i personvernforordningen

Den behandlingsansvarlige i henhold til personvernforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene, samt i henhold til andre juridiske bestemmelser om databeskyttelse, er:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-post: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faks: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Personvernombudenes navn og adresse

Tlf. (kontor): +49 (0)221 66 95 44 983

E-post: datenschutz(at)tamron.de

§  Visning av nettstedet og oppretting av loggfiler

Hver gang nettstedet vårt lastes inn, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra datamaskinsystemet til datamaskinen som laster inn nettstedet. Følgende data samles inn i denne prosessen:

Omfang av databehandling

(1)           Informasjon om hvilken nettleser og versjon som brukes.

(2)           Operativsystemet til enheten som laster inn nettstedet.

(3)           Enhetens IP-adresse.

(4)           Dato og klokkeslett for innlastingen.

(5)           Nettsteder og ressurser (bilder, filer, annet nettstedinnhold) som lastes inn på nettstedet vårt.

(6)           Nettsteder som ledet brukeren til nettstedet vårt (referentsporing).

Denne informasjonen lagres i loggfilen på systemet vårt. Ingen av disse dataene lagres sammen med personopplysninger for en bestemt bruker, hvilket betyr at det er umulig å identifisere en bestemt besøkende på nettstedet.

-       Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen (berettiget interesse). Vår berettigede interesse består i å sikre at følgende mål oppnås.

-       Mål for databehandling

Loggføring utføres for å opprettholde nettstedets kompatibilitet i så stor grad som mulig for alle besøkende, samt for å feilsøke og bekjempe misbruk. Til dette formålet er det nødvendig å loggføre de tekniske dataene for datamaskinen som laster inn nettstedet, slik at vi kan reagere så raskt som mulig for å påvise feil, angrep på IT-systemet vårt og/eller feil i nettstedets funksjonalitet. Denne informasjonen hjelper oss også med å optimalisere nettstedet og garantere sikkerheten på IT-systemet vårt.

-       Databevaringens varighet

De tekniske dataene ovenfor blir slettet såfremt de ikke lenger kreves for å sikre kompatibilitetet til nettstedet for alle brukere, men ikke lenger enn tre måneder etter at nettstedet ble lastet inn.

-       Prosedyrer for klager og sletting

Prosedyrene for klager og sletting overholder de generelle reglene for rettigheten til å klage og kreve sletting i henhold til databeskyttelsesloven som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

§  Særskilte funksjoner på nettstedet vårt

Nettstedet vårt tilbyr deg ulike funksjoner som, når du bruker dem, vil medføre at samler inn, behandler og lagrer personopplysninger. Vi forklarer nedenfor hva som skjer med opplysningene dine:

§   Registreringsskjema for garanti

-       Omfang av behandlede personopplysninger

Opplysningene du oppgir i registreringsskjemaet vårt for garanti.

-       Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Artikkel 6(1)(a) (samtykke) og artikkel 6(1)(b) i personvernforordningen (i forbidendelse med å oppfylle en kontrakt)

-       Mål for databehandling

Vi bruker opplysningene som samles inn via registreringsskjemaet vårt for garanti, til å behandle det bestemte garantikravet og tilby garantitjenester.

-       Databevaringens varighet

De innsamlede opplysningene blir slettet umiddelbart etter at garantiperioden på fem år opphører, med unntak av eventuelle lovbestemte bevaringsperioder.

-       Prosedyrer for klager og sletting

Prosedyrene for klager og sletting overholder de generelle reglene for rettigheten til å klage og kreve sletting i henhold til databeskyttelsesloven som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

§   Registreringsskjema for nyhetsbrev

-       Omfang av behandlede personopplysninger

Dataene du skriver inn når du registrerer deg for nyhetsbrevet.

-       Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Artikkel 6(1)(a) i personvernforordningen (samtykke)

-       Mål for databehandling

Vi bruker informasjonen som registreres på registreringsskjermen for nyhetsbrevet, utelukkende til å sende nyhetsbrevet vårt, som inneholder nyheter og informasjon om alle tjenestene våre. Vi sender deg en e-post for bekreftelse når du har registrert deg, som inneholder en kobling du må klikke på for å fullføre registreringsprosessen for nyhetsbrevet (dobbel bekreftelse).

-       Databevaringens varighet

Du kan når som helst stoppe abonnementet på nyhetsbrevet ved å klikke på stopp abonnement-koblingen, som også er inkludert i hvert nyhetsbrev. Vi sletter dataene dine umiddelbart etter opphøret. Vi sletter også dataene dine umiddelbart hvis registreringen ikke fullføres. Vi forbeholder oss retten til å utføre sletting uten å oppgi noen årsak og uten varsel på forhånd eller i etterkant.

-       Prosedyrer for klager og sletting

Prosedyrene for klager og sletting overholder de generelle reglene for rettigheten til å klage og kreve sletting i henhold til databeskyttelsesloven som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

§  Statistisk analyse av besøk på nettstedet – websporing

Vi samler inn, behandler og lagrer følgende informasjon når du oppnår tilgang til dette nettstedet eller enkeltfiler på dette nettstedet. IP-adresse, nettstedet som ledet deg til filen, navnet på filen, tilgangens dato og klokkeslett, overført datamengde og en melding om vellykket tilgang (weblogg). Vi bruker disse tilgangsdataene i anonym form utelukkende for å forbedre nettilbudene våre og til statistiske formål.

I tillegg bruker vi følgende websporing til å analysere besøkende på dette nettstedet:

§   Google Analytics

-       Omfang av behandlede personopplysninger

På nettstedet vårt bruker vi websporingstjenesten til selskapet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (heretter kalt Google Analytics). Google Analytics bruker informasjonskapsler for websporing, og de lagres på datamaskinen din og gir en analyse av bruken av nettstedet vårt og din surfeatferd (sporing). Vi utfører denne analysen ved hjelp av Google Analytics-sporingstjenesten for å forbedre Internett-tilbudene våre og gjøre dem mer tilgjengelig. Når du bruker nettstedet vårt, blir data overført til serverne til Google LLC, hvor de blir behandlet og lagret utenfor EU (f.eks. i USA). Disse dataene inkluderer IP-adressen og brukeraktiviteten din.

EU-kommisjonen har besluttet at et passende databeskyttelsesnivå er til stede i USA hvis selskapet som behandler dataene, er underlagt US-EU Privacy Shield-avatalen og dataeksporteringen til USA dermed er utformet på en godkjent måte. Ved å aktivere IP-anonymisering i Google Analytics-sporingskoden for dette nettstedet, blir IP-adressen din anonymisert av Google Analytics før den overføres. Dette nettstedet bruker en Google Analytics-kode som er utvidet med operatoren gat._anonymizeIp(); for å legge til rette for anonym innsamling av IP-adresser (IP-maskering).

-       Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Artikkel 6(1)(a) i personverforordningen (samtykke), enten under registrering hos Google (opprette en Google-konto og godta merknadene om databeskyttelse som implenteres der), eller hvis du ikke er registrert hos Google, ved hjelp av uttrykkelig samtykke når du åpner nettstedet vårt.

-       Mål for databehandling

Google bruker denne informasjonen på våre vegne til å analysere besøket ditt på dette nettstedet, sammenfatte rapporter om nettstedsaktiviteten og yte ytterligere tjenester til oss i forbindelse med bruk av nettstedet og Internett. IP-adressen som blir samlet inn via nettleseren din, blir ikke slått sammen med andre data som tilhører Google LLC.

-       Databevaringens varighet

Google lagrer disse dataene i den grad de er relevante for leveringen av websporing, så lenge som nødvendig for å yte webtjenesten som er bestilt. Innsamlingen og lagringen av data er anonym. Hvis det eksisterer en personlig tilknytning, blir dataene slettet umiddelbart så lenge de ikke dekkes av en juridisk bevaringsforpliktelse. Dataene blir uansett slettet så snart bevaringsforpliktelsen opphører.

-       Prosedyrer for klager og sletting

Du kan hindre innsamling og deling av personopplysninger med Google (mer bestemt IP-adressen din), samt Googles behandling av disse dataene, ved å deaktivere utførelsen av skriptkodene i nettleseren din, installere en skriptblokkering i nettleseren din (du finner eksempler på http://www.noscript.net eller http://www.ghostery.com) eller aktivere «ikke spor»-innstillingen i nettleseren din. Videre kan du hindre Google i å samle inn dataene som genereres av Google-informasjonskapselen, i forbindelse med din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), samt Googles analysering av disse dataene, ved å laste ned og installere programtillegget for nettleseren din som er tilgjengelig via følgende kobling (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Google retningslinjer for sikkerhet og databeskyttelse finner du på: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

§  Integrering av eksterne webtjenester og behandling av data utenfor EU

På nettstedet vårt bruker vi aktivt JavaScript-innhold fra eksterne leverandører, referert til som webtjenester. Ved å oppnå tilgang til nettstedet vårt kan disse eksterne leverandørene motta personopplysninger om besøket ditt på nettstedet. Hvis det er tilfelle, er det mulig at dataene dine blir behandlet utenfor EU. Du kan hindre dette ved å installere en JavaScript-blokkering, f.eks. NoScript (http://www.noscript.net), et programtillegg for nettleseren din, eller ved å deaktivere JavaScript i nettleseren din. Dette kan føre til begrenset funksjonalitet på nettsteder du besøker.

Vi bruker følgende webtjenester:

 

·          Google APIs
En webtjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (heretter kalt Google APIs) er lastet inn på nettstedet vårt. Vi bruker disse dataene til å sikre full funksjonalitet på nettstedet vårt. Som resultat kan nettleseren din sende personopplysninger til Google APIs. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen. Den berettigede interessen består i feilfri funksjon på nettstedet vårt. Google APIs er selvsertifisert i henhold til EU-US Privacy Shield-avtalen (se https://www.privacyshield.gov/list). Dataene blir slettet så snart formålet med innsamlingen er fullbyrdet. For mer informasjon om hvordan de overførte dataene behandles, kan du rådføre deg med Google APIs' personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no. Du kan hindre Google APIs i å samle inn og behandle dataene dine ved å deaktivere utførelsen av skriptkoder i nettleseren din, eller ved å installere en skriptblokkering i nettleseren din (du finner eksempler på blokkeringer på http://www.noscript.net eller http://www.ghostery.com).

§  Informasjon om bruk av informasjonskapsler

§   Omfang av behandlede personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler på ulike sider for å legge til rette for bestemte funksjoner på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din kan lagre på datamaskinen din. Disse tekstfilene inneholder en streng med tegn som identifiserer nettleseren når du besøker nettstedet vårt i etterkant. Prosessen med å lagre en informasjonskapsel blir også kalt «plassere en informasjonskapsel».

§   Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen (berettiget interesse). Den berettigede interessen vår består i å opprettholde full funksjonalitet og øke opererbarheten på nettstedet vårt og legge til rette for en individuell kundetilnærming. Identifisering av individuelle besøkende på nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler er bare mulig hvis den besøkende tidligere har oppgitt korresponderende personopplysninger basert på en separat avtale.

§   Mål for databehandling

Informasjonskapsler plasseres av nettstedet vårt for å opprettholde funksjonaliteten og øke opererbarheten på nettstedet vårt. Informasjonskapselteknologi gir oss i tillegg muligheten til å identifisere individuelle besøkende ved hjelp av pseudonymer, dvs. en individuell, tilfeldig ID, som lar oss tilby en mer persontilpasset tjeneste.

§   Databevaringens varighet

Informasjonskapslene våre lagres frem til de slettes i nettleseren din eller, ved bruk av øktinformasjonskapsler, til økten avsluttes.

§   Prosedyrer for klager og sletting

Hvis du ønsker det, kan du tilpasse nettleseren din slik at du i hovedsak hindrer plassering av informasjonskapsler og bare blir informert om dem, eller du kan velge om du vil godta informasjonskapsler enkeltvis, eller du kan alltid godta informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan plasseres for ulike formål, f.eks. for å gjenkjenne at datamaskinen din allerede har etablert en tilkobling til nettilbudene våre (vedvarende informasjonskapsler), eller for å lagre det siste tilbudet du ser (øktinformasjonskapsler). Vi bruker informasjonskapsler til å tilby deg mer brukervennlighet. For å bruke brukervennlighetsfunksjonene våre, anbefaler vi at du tillater informasjonskapsler for nettinnholdet vårt.

Ellers samsvarer prosedyrene våre for klager og sletting med de generelle reglene om retten til å klage og krav om sletting i henhold til databeskyttelsesloven som beskrives nedenfor i denne personvernerklæringen.

§  Datasikkerhet og databeskyttelse, kommunikasjon via e-post

Personopplysningene dine blir beskyttet av tekniske og organisatoriske tiltak under innsamling, lagring og behandling på en slik måte at de ikke vil være tilgjengelige for tredjeparter. Vi kan ikke garantere fullstendig datasikkerhet for ikke-kryptert kommunikasjon via e-post under overføringen til IT-systemene våre. Som resultat anbefaler vi å bruke kryptert kommunikasjon eller postvesenet for informasjon med høyt konfidensialitetsnivå.

§  Tilbaketrekking av samtykke – Forespørsler om oversikt over data og endringer – Sletting og blokkering av data

Du har rett på en gratis oversikt over de lagrede dataene dine én gang i året. Du har også rett til når som helst å korrigere, blokkere eller slette dataene dine. Vi sletter dataene dine umiddelbart etter at forespørselen er mottatt hvis de er i strid med de ulovfestede reguleringene. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen du har gitt oss til å bruke personopplysningene dine. Du kan når som helst sende forespørsler om oversikt, sletting og korrigering i forbindelse med dataene dine til følgende adresse, i tillegg til forslag:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-post: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faks: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Klagerett til reguleringsmyndigheter i henhold til artikkel 77(1) i personvernforordningen

Hvis du mistenker at dataene dine blir ulovlig behandlet, kan du selvfølgelig be om en juridisk avklaring. Uten hensyn til det foregående kan du også kontakte en reguleringsmyndighet. Du har klagerett i EU-medlemslandet du bor eller jobber i og/eller stedet for den påståtte overtredelsen. Du kan med andre ord velge reguleringsmyndigheten du vil kontakte, blant de ovennevnte stedene. Reguleringsmyndigheten som klagen sendes til, vil deretter varsle deg om statusen og resultatene av innsendelsen din, inkludert mulighetene for rettslig godtgjørelse i henhold til artikkel 78 i personvernforordningen.

 

Utarbeidet av:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de