5 års garanti – Registrer deg nå!

Country
Conditions
Lens data
Personal & dealer details
Verification

Forhold

Her er de viktigste vilkårene for utvidet 5-års garanti:

  • Du må registrere deg innen 2 måneder etter kjøpsdato.
  • Du er sluttbruker og bosatt i EU eller i et av følgende land: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Tyrkia, Ukraina eller Serbia.
  • Du kjøpte objektivet fra en forhandler som driver virksomhet i EU eller et av følgende land: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Tyrkia, Ukraina, UK eller Serbia.
  • Du er førstegangskjøper (garantien kan ikke overføres).
  • Det dreier seg om et nytt objektiv som ble lovlig og offisielt importert i EU eller et av følgende land: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Tyrkia, Ukraina, UK eller Serbia.

Komplett versjon av vilkårene for 5-års garantien