5 gadu garantija - reģistrējieties tūlīt!

Konfidencialitātes politika

Priecājamies Jūs redzēt mūsu tīmekļa vietnē www.5years.tamron.eu un pateicamies par Jūsu interesi. Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Personas dati ir informācija par identificētas vai identificējamas fiziskas personas personīgiem vai materiāliem apstākļiem. Pie šādiem datiem pieskaitāmi, piem., personas vārds, adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums, kā arī visi pārējie dati, kurus var attiecināt uz identificējamu personu.

Tā kā personas dati ir īpaši jāaizsargā, mēs tos vācam tikai tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams mūsu tīmekļa vietnes nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai. Tālāk esam norādījuši, kādus personas datus mēs apkopojam brīdī, kad apmeklējat mūsu vietni, un kā tos izmantojam.

Mūsu konfidencialitātes politika atbilst likumu normām, it īpaši Vācijas Federālajam datu aizsardzības likumam (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), Telemediju likumam (Telemediengesetz, TMG) un ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR). Mēs vācam, apstrādājam un saglabājam Jūsu personas datus tikai tādā nolūkā, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes, tās satura un piedāvāto pakalpojumu funkcionalitāti, kā arī apstrādātu Jūsu pieprasījumus un, ja nepieciešams, izpildītu pasūtījumus/līgumus, tomēr tikai tādā apjomā, kādā pastāv leģitīmas intereses VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkta izpratnē vai cita veida pamatojums. Tikai tad, ja esat iepriekš devis atsevišķu piekrišanu, Jūsu dati var tikt izmantoti citiem mērķiem, kas konkrēti norādīti piekrišanā, piem., reklāmas materiālu pārsūtīšanai jaunumu formā.

§  Pārzinis VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē

Pārzinis saskaņā ar VDAR, citu dalībvalstu datu aizsardzības likumiem un citiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-pasts: info(at)tamron.de

Tālrunis: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fakss: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Datu aizsardzības speciālista vārds un adrese

Tālr. (birojs): +49 (0)221 66 95 44 983

E-pasts: datenschutz(at)tamron.de

§  Tīmekļa vietnes darbības nodrošināšana un žurnālfailu veidošana

Ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni, sistēma automātiski apkopo datus un informāciju par apmeklējumam izmantotā datora sistēmu. Tiek vākti šādi dati:

Datu apstrādes apjoms

(1)           Informācija par pārlūka tipu un izmantoto versiju

(2)           Informācija par apmeklējumam izmantotās ierīces operētājsistēmu

(3)           Izmantotās ierīces IP adrese

(4)           Piekļuves datums un laiks

(5)           Tīmekļa vietnes un resursi (attēli, faili, cits lapas saturs), kuri tiek skatīti mūsu vietnē

(6)           Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma piekļuvusi mūsu vietnei (nosūtītāja izsekošana)

Šie dati tiek saglabāti mūsu sistēmas žurnālfailos. Šī informācija netiek glabāta kopā ar konkrētā lietotāja personas datiem, tādējādi nav iespējams identificēt lapas apmeklētājus.

-       Personas datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (leģitīmas intereses). Mūsu leģitīmās intereses ir tālāk aprakstītā mērķa sasniegšana.

-       Datu apstrādes mērķis

Informācijas reģistrēšana tiek veikta, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes saderību ar pēc iespējas visiem apmeklētājiem, kā arī novērstu ļaunprātīgas darbības un traucējumus. Tāpēc ir nepieciešams reģistrēt apmeklējumam izmantotā datora tehniskos datus, lai iespējami īsā laikā reaģētu uz attēlojuma kļūdām, uzbrukumiem mūsu IT sistēmām un/vai mūsu vietnes funkcionalitātes kļūdām. Tāpat šie dati ļauj mums optimizēt vietnes darbību un vispārēji garantēt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

-       Glabāšanas ilgums

Iepriekš minētie tehniskie dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes saderību ar visiem apmeklētājiem, tomēr ne vēlāk kā pēc 3 mēnešiem pēc brīža, kad esat apmeklējis mūsu lapu.

-       Iebildumi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Uz tiesībām izteikt iebildumus un pieprasīt datu dzēšanu attiecas tālāk šajā konfidencialitātes politikā aprakstītie vispārējie noteikumi saistībā ar tiesībām celt iebildumus par datu aizsardzību un tiesībām pieprasīt to dzēšanu.

§  Mūsu tīmekļa vietnes īpašās funkcijas

Mūsu tīmekļa vietnē pieejamas dažādas funkcijas, kuru izmantošanas laikā mēs vācam, apstrādājam un saglabājam Jūsu personas datus. Tālāk aprakstīts, kas notiek ar Jūsu datiem:

§   Garantijas pieteikuma veidlapa:

-       Personas datu apstrādes apjoms

Dati, ko Jūs ievadāt mūsu garantijas pieteikuma veidlapā.

-       Personas datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana klusējot) un VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (līguma izpildei)

-       Datu apstrādes mērķis

Datus, kas ievadīti mūsu garantijas pieteikuma veidlapā, mēs izmantojam garantijas pieteikuma apstrādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai.

-       Glabāšanas ilgums

Kad pagājis piecu gadu garantijas termiņš, savāktie dati tiek nekavējoties dzēsti, ja vien nepastāv citi, likumos noteikti glabāšanas termiņi.

-       Iebildumi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Uz tiesībām izteikt iebildumus un pieprasīt datu dzēšanu attiecas tālāk šajā konfidencialitātes politikā aprakstītie vispārējie noteikumi saistībā ar tiesībām celt iebildumus par datu aizsardzību un tiesībām pieprasīt to dzēšanu.

§   Veidlapa, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai:

-       Personas datu apstrādes apjoms

Dati, ko Jūs ievadāt mūsu veidlapā, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai.

-       Personas datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana klusējot)

-       Datu apstrādes mērķis

Datus, kas ievadīti mūsu jaunumu izdevuma pieteikšanās maskā, mēs izmantojam tikai un vienīgi jaunumu izsūtīšanai, kuros informējam par visiem mūsu pakalpojumiem un jaunumiem. Pēc pieteikšanās nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pastu, kurā iekļauta saite, kas jānospiež, lai pabeigtu pieteikšanos mūsu jaunumu saņemšanai (dubultā piekrišana).

-       Glabāšanas ilgums

Nospiežot uz atteikšanās saites, kas iekļauta arī katrā jaunumu izdevumā, Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no jaunumu saņemšanas. Uzreiz pēc atteikšanās mēs dzēšam visus Jūsu datus. Tāpat dzēšam Jūsu datus, ja pieteikšanās nav pabeigta. Paturam tiesības dzēst datus, neminot iemeslus un neinformējot par to iepriekš vai vēlāk.

-       Iebildumi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Uz tiesībām izteikt iebildumus un pieprasīt datu dzēšanu attiecas tālāk šajā konfidencialitātes politikā aprakstītie vispārējie noteikumi saistībā ar tiesībām celt iebildumus par datu aizsardzību un tiesībām pieprasīt to dzēšanu.

§  Tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiskā izvērtēšana un tīmekļa analīze

Lietotājam atverot mūsu tīmekļa vietni vai atsevišķus failus šajā vietnē, mēs vācam, apstrādājam un saglabājam šādus datus: IP adrese, tīmekļa vietne, no kuras atvērts fails, faila nosaukums, apmeklējuma datums un laiks, pārraidītais datu apjoms un ziņojums, ka apmeklējums bijis sekmīgs (tā sauktais tīmekļa žurnāls). Šos piekļuves datus mēs izmantojam tikai un vienīgi anonimizētā veidā, lai uzlabotu piedāvājumu mūsu vietnē, kā arī statistiskiem mērķiem.

Lai izvērtētu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumus, mēs izmantojam šādus tīmekļa analīzes rīkus:

§   Google Analytics

-       Personas datu apstrādes apjoms

Mūsu lapā tiek izmantots uzņēmuma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, tīmekļa analīzes rīks (turpmāk tekstā — Google Analytics). Tīmekļa analīzes ietvaros Google Analytics izmanto sīkfailus (cookies), kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt mūsu vietnes izmantošanu un Jūsu darbības internetā (tā sauktā izsekošana (tracking)). Izmantojot Google Analytics pakalpojumu, mēs veicam šo analīzi, lai pastāvīgi uzlabotu piedāvājumu mūsu vietnē un padarītu to vieglāk pieejamu. Izmantojot mūsu vietni, uz uzņēmuma Google LLC serveriem tiek nosūtīti dati, tostarp Jūsu IP adrese un informācija par lietotāja veiktajām darbībām, un šie dati tiek apstrādāti un saglabāti ārpus Eiropas Savienības, piem., ASV.

Eiropas Komisija ir secinājusi, ka datu aizsardzība ASV ir pietiekama, ja uzņēmums, kas apstrādā datus, ir pievienojies nolīgumam par ES-ASV privātuma vairogu (Privacy Shield) un ja dati uz ASV tiek pārsūtīti atļautā veidā. Ja Google Analytics izsekošanas kodā (tracking code) tiek aktivizēta IP adreses anonimizēšana, Google Analytics pirms tālākas pārsūtīšanas anonimizē Jūsu IP adresi. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics izsekošanas kods ar operatoru gat._anonymizeIp(); kas atļauj vākt datus tikai par anonimizētām IP adresēm (tā sauktā IP maskēšana).

-       Personas datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana), vai nu reģistrējoties Google (atverot Google kontu un akceptējot tur norādītos datu aizsardzības noteikumus), vai dodot atsevišķu piekrišanu, atverot mūsu lapu, ja neesat reģistrējies Google kontā.

-       Datu apstrādes mērķis

Mūsu uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnē notikušajām aktivitātēm un sniegtu mums vēl citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. IP adrese, ko Google Analytics ietvaros pārsūtījis Jūsu pārlūks, netiek sasaistīta ar citiem Google LLC datiem.

-       Glabāšanas ilgums

Google glabā datus, kas svarīgi tīmekļa analīzei, tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu konkrēto analīzes pakalpojumu. Dati tiek vākti un glabāti anonimizētā formā. Tomēr, ciktāl pastāv sasaiste ar konkrētu personu, dati ir jādzēš nekavējoties, ja vien likumos nav noteikti citi datu glabāšanas pienākumi. Katrā ziņā pēc uzglabāšanas termiņa beigām dati tiek dzēsti.

-       Iebildumi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu (it īpaši IP adreses) vākšanu un pārsūtīšanu uzņēmumam Google, kā arī Google veikto datu apstrādi, deaktivizējot savā interneta pārlūkā skripta kodu (script code) vai instalējot savam pārlūkam skripta bloķēšanas rīku (tie atrodami, piem., www.noscript.net vai www.ghostery.com), vai aktivizējot pārlūka iestatījumos neizsekošanas funkciju (Do Not Track). Tāpat varat iebilst pret to, ka tiek vākti dati, kuri iegūti ar Google sīkfailiem, kā arī dati, kas attiecas uz Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē (tostarp Jūsu IP adrese), kā arī iebilst pret šo datu apstrādi uzņēmumā Google, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas atrodams šajā saitē (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Informācija par Google drošības un datu aizsardzības principiem atrodama https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

§  Ārēju tīmekļa pakalpojumu sniedzēju piesaistīšana un datu apstrāde ārpus ES

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots citu pakalpojumu sniedzēju, tā saukto tīmekļa pakalpojumu sniedzēju, JavaScript saturs. Atverot mūsu tīmekļa vietni, šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var tikt nosūtīta ar personu saistīta informācija saistībā ar Jūsu apmeklējumu mūsu lapā. Šajā sakarā ir iespējama datu apstrāde ārpus ES. Jūs varat to aizliegt, instalējot savam pārlūkam JavaScript bloķēšanas rīku, piem., pārlūka spraudni 'NoScript' (www.noscript.net), vai arī deaktivizējot JavaScript. Tas var ierobežot Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu funkcijas.

Mēs izmantojam šādus ārējus tīmekļa pakalpojumus:

 

·          Google APIs
Mūsu lapā ir iekļauts uzņēmuma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, tīmekļa pakalpojums (turpmāk tekstā — Google APIs). Šos datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti pilnā apmērā. Saistībā ar to Google APIs tiek nosūtīta informācija par Jūsu pārlūku un, ja vajadzīgs, arī personas dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mums ir leģitīmas intereses nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes nevainojamu funkcionalitāti. Google APIs ir saņēmis sertifikātu par ES-ASV privātuma vairogu (skat. https://www.privacyshield.gov/list). Tiklīdz datu vākšanas mērķis ir sasniegts, dati tiek dzēsti. Vairāk informācijas par rīcību ar pārsūtītajiem datiem atrodama Google APIs konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv. Jūs varat iebilst pret Jūsu datu vākšanu un apstrādi, ko veic Google APIs, deaktivizējot savā interneta pārlūkā skripta kodu vai instalējot savam pārlūkam skripta bloķēšanas rīku (tie atrodami, piem., www.noscript.net vai www.ghostery.com).

§  Informēšana par sīkfailu izmantošanu

§   Personas datu apstrādes apjoms

Lai nodrošinātu dažādu funkciju darbību mūsu tīmekļa vietnēs, mēs dažādās lapās izmantojam sīkfailus. Tā sauktie sīkfaili (cookies) ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datora pārlūkā. Teksta failos ir iekļautas zīmes noteiktā secībā, kas ļauj viennozīmīgi identificēt šo pārlūku, kad mūsu tīmekļa vietne tiek atvērta vēlreiz. Sīkfailu izvietošana tiek saukta arī par 'sīkfailu ielikšanu’.

§   Personas datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (leģitīmas intereses). Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšana pilnā apmērā, lietošanas ērtības uzlabošana un klientu individuālāka uzrunāšana. Izmantojot sīkfailus, vietnes konkrētā apmeklētāja identificēšana ir iespējama tikai tad, ja apmeklētājs mums pirms tam ir nodevis attiecīgos personas datus ar atsevišķu piekrišanu.

§   Datu apstrādes mērķis

Mūsu tīmekļa vietne izvieto sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti pilnā apmērā un uzlabotu tās lietošanas ērtību. Turklāt, pateicoties sīkfailiem, mēs varam piešķirt lietotājiem pseidonīmus, piem., individuālus, nejauši izvēlētus ID, lai tos atpazītu un piedāvātu individuālus pakalpojumus.

§   Glabāšanas ilgums

Mūsu sīkfaili tiek saglabāti līdz brīdim, kad tos dzēšat no sava pārlūka, bet sesijas sīkfailu gadījumā — līdz sesijas beigām.

§   Iebildumi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Jūs varat izvēlēties sava tīmekļa pārlūka iestatījumus: vienmēr aizliegt izmantot sīkfailus, bet pirms tam saņemt attiecīgu informāciju; izlemt katrā gadījumā atsevišķi, vai izmantot sīkfailus, vai arī vienmēr atļaut sīkfailu izmantošanu. Sīkfailus var izmantot dažādiem mērķiem, piem., lai atpazītu, ka Jūsu datoram jau iepriekš ir bijis savienojums ar mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem tīmeklī (pastāvīgie sīkfaili), vai arī lai saglabātu iepriekš skatītos piedāvājumus (sesijas sīkfaili). Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu Jums lielāku komfortu, apmeklējot mūsu vietnes. Lai izmantotu šo komfortu, ieteicams atļaut sīkfailus mūsu piedāvājumam tīmeklī.

Uz tiesībām izteikt iebildumus un pieprasīt datu dzēšanu pārējā ziņā attiecas tālāk šajā konfidencialitātes politikā aprakstītie vispārējie noteikumi saistībā ar tiesībām celt iebildumus par datu aizsardzību un tiesībām pieprasīt to dzēšanu.

§  Datu drošība un aizsardzība, saziņa pa e-pastu

Izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, Jūsu personas dati to vākšanas, glabāšanas un apstrādes laikā tiek aizsargāti no trešo personu piekļuves. Ja saziņa notiek nešifrētā veidā pa e-pastu, mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību, kamēr dati vēl tiek pārsūtīti mūsu IT sistēmām, tāpēc īpaši konfidenciālai informācijai iesakām izmantot šifrētu komunikāciju vai sūtīšanu pa pastu.

§  Piekrišanas atsaukšana, informācija par saglabātajiem datiem un izmaiņu veikšana, datu dzēšana un bloķēšana

Jums ir tiesības reizi gadā bez maksas saņemt informāciju par datiem, kas par Jums saglabāti, kā arī tiesības jebkurā brīdī labot, bloķēt vai dzēst Jūsu datus. Mēs dzēšam datus pēc pirmā pieprasījuma, ja vien likumos nav noteikts citādi. Tātad Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt mums doto piekrišanu izmantot Jūsu personas datus. Pieprasījumus par informācijas sniegšanu, datu dzēšanu vai labošanu, kā arī ieteikumus Jūs jebkurā brīdī varat sūtīt uz šādu adresi:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-pasts: info(at)tamron.de

Tālrunis: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Fakss: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē saskaņā ar VDAR 77. panta 1. punktu

Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu dati mūsu vietnē tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs jebkurā laikā varat vērsties tiesā. Tāpat varat vērsties uzraudzības iestādē. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību ES dalībvalstī, kas ir Jūsu uzturēšanās valsts, vai dalībvalstī, kur atrodas Jūsu darbavieta, un/vai pārkāpuma izdarīšanas vietā, tas ir, varat vērsties uzraudzības iestādē, kas atrodas kādā no iepriekš minētajām vietām. Uzraudzības iestādei, kurā iesniedzat sūdzību, ir pienākums informēt Jūs par procesa stāvokli un rezultātiem, kā arī par iespējām izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus atbilstoši VDAR 78. pantam.

 

Sagatavoja:

© IT tiesību birojs DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de