5 gadu garantija - reģistrējieties tūlīt!

Country
Conditions
Lens data
Personal & dealer details
Verification

Nosacījumiem

Šeit norādīti svarīgākie nosacījumi paplašinātajai 5 gadu garantijai:

  • Jūs esat reģistrējies 2 mēnešu laikā kopš pirkuma brīža. 
  • Jūs esat gala patērētājs un dzīvojat Eiropas savienībā vai kādā no turpmāk minētajām valstīm: Andora,  Gibraltārs, Islande, Norvēģija, Turcija, Ukraina vai Serbija.
  • Jūs esat iegādājies objektīvu pie kāda no tirgotājiem, kas atrodas Eiropas Savienībā vai kādā no turpmāk uzskaitītajām valstīm: Andora,  Gibraltārs, Islande, Norvēģija, Turcija, Ukraina, UK vai Serbija.
  • Jūs esat pirmais preces pircējs (garantiju  nedrīkst nodot citiem).
  • Ir runa par jaunu objektīvu, kurš legāli un oficiāli ir nopirkts ES vai importēts kādā no turpmāk minētajām valstīm: Andora, Gibraltārs, Islande, Norvēģija, Turcija, Ukraina, UK vai Serbija.

Pilnīga 5 gadu garantijas noteikumu un nosacījumu versija