5 metų garantija – registruokitės dabar!

Pareiškimas dėl privatumo apsaugos

Džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje www.5years.tamron.eu ir domitės mūsų įmone. Mes skiriame daug dėmesio Jūsų asmens duomenų apsaugai. Asmens duomenys – tai informacija apie asmeninius arba dalykinius fizinio asmens, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, santykius. Tokie duomenys yra, pvz., piliečio vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir gimimo data bei kiti duomenys, susiję su asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Asmens duomenims taikomi specialūs, teisės aktais reglamentuojami apsaugos reikalavimai, todėl mes renkame tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi, kad veiktų ši interneto svetainė ir mūsų paslaugoms teikti. Toliau rasite aprašymą, kokią informaciją apie asmenį mes įrašome, kai lankotės mūsų interneto svetainėje ir kaip mes naudojame šią informaciją.

Mes tvarkome duomenis laikydamiesi įstatymų reikalavimų, o ypač Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telemedijų įstatymo (Telemediengesetzes (TMG) ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų. Jūsų asmens duomenis rinksime, tvarkysime ir saugosime tik tokia apimtimi, kokios reikia siekiant užtikrinti šios interneto svetainės veikimą, informacijai, mūsų paslaugoms ir užklausoms teikti bei užsakymams / sutartims vykdyti tik tais atvejais, kai šiai veiklai vykdyti yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą arba yra gautas kitoks sutikimas. Jūsų duomenys bus naudojami taip pat ir kitiems, sutikime konkrečiai nurodytiems tikslams, pvz., reklaminiam naujienlaiškiui siųsti, tik gavus Jūsų atskirą sutikimą.

§  Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį

Vadovaujantis BDAR ir kitais nacionaliniais valstybių narių duomenų apsaugos teisės aktais bei kitomis duomenų apsaugos taisyklėmis duomenų valdytojas yra:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

El.paštas: info(at)tamron.de

Telefonas: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faksas: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Duomenų apsaugos pareigūno pavardė ir adresas

Telefonas (biuro): +49 (0)221 66 95 44 983

El. paštas: datenschutz(at)tamron.de

§  Interneto svetainės pateikimas ir žurnalo sukūrimas

Kaskart iškviečiant mūsų interneto svetainę mūsų sistema automatiškai įrašo kompiuterio, iš kurio siunčiama užklausa, sistemos duomenis ir informaciją. Registruojami toliau nurodyti duomenys.

Duomenų tvarkymo apimtis

1)            Informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją

2)            Įrenginio, iš kurio siunčiama užklausa, operacinė sistema

3)            Įrenginio, iš kurio siunčiama užklausa, IP adresas

4)            Prieigos data ir laikas

5)            Interneto svetainės ir ištekliai (atvaizdai, failai, kitas svetainių turinys), kurie buvo iškviesti lankantis mūsų interneto svetainėje

6)            Interneto svetainės, iš kurių naudotojo sistema buvo peradresuota į mūsų interneto svetainę (pagal nuorodą)

Šie duomenys išsaugomi mūsų sistemos žurnaluose. Šie duomenys neišsaugomi kartu su konkretaus naudotojo asmens duomenimis, todėl atskiri svetainės lankytojai nėra identifikuojami.

-       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas). Mūsų teisėtas interesas yra pasiekti toliau apibrėžtą tikslą.

-       Duomenų tvarkymo tikslas

Registracija vykdoma siekiant užtikrinti mūsų interneto svetainės suderinamumą visiems lankytojams, kovai su netinkamu interneto svetainės naudojimu ir sutrikimams šalinti. Žurnale registruoti užklausą pateikiančio kompiuterio techninius duomenis reikia, kad būtų galima kuo anksčiau reaguoti į atvaizdavimo klaidas, mūsų IT sistemoms vykdomas atakas ir / arba mūsų interneto svetainės veikimo klaidas. Be to, šie duomenys mums padeda optimizuoti interneto svetainę ir iš esmės užtikrinti mūsų informacinių sistemų saugumą.

-       Saugojimo trukmė

Minėti techniniai duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi interneto svetainės atitikčiai užtikrinti visiems lankytojams, tačiau ne vėliau nei po 3 mėnesių nuo apsilankymo mūsų interneto svetainėje.

-       Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis

Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis apibrėžta pagal šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos nustatytas esmines privatumo apsaugos taisykles dėl reikalavimo atsisakyti saugoti duomenis ir reikalavimo juos ištrinti.

§  Mūsų interneto svetainės specialios funkcijos

Mūsų interneto svetainėje siūlome įvairių funkcijų, kuriomis naudojantis mes renkame, tvarkome ir išsaugome Jūsų asmens duomenis. Toliau rasite aprašymą, kuriame paaiškinta, kaip tvarkomi Jūsų duomenys.

§   Garantijos registravimo formuliaras

-       Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Į mūsų garantijos registravimo formuliarą Jūsų įvesti duomenys.

-       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (numanomas sutikimas) arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties įgyvendinimui)

-       Duomenų tvarkymo tikslas

Naudojant mūsų garantijos registravimo formuliarą įvestus duomenis mes naudosime tik konkrečioms užklausoms dėl garantijos tvarkyti ir garantijos paslaugoms teikti.

-       Saugojimo trukmė

Pasibaigus penkių metų garantijos laikotarpiui surinkti duomenys iškart ištrinami, jei netaikomas joks teisės aktais nustatytas reikalavimas dėl duomenų laikymo trukmės.

-       Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis

Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis apibrėžta pagal šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos nustatytas esmines privatumo apsaugos taisykles dėl reikalavimo atsisakyti saugoti duomenis ir reikalavimo juos ištrinti.

§   Naujienlaiškio registracijos formuliaras

-       Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Pildant naujienlaiškio registracijos formuliarą Jūsų įvesti duomenys.

-       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (numanomas sutikimas)

-       Duomenų tvarkymo tikslas

Mūsų naujienlaiškio registracijos šablone įrašytus duomenis mes naudojame tik mūsų naujienlaiškiui, kuriame informuojame apie visas mūsų paslaugas ir naujienas, siųsti. Po registracijos mes Jums išsiųsime elektroninį laišką su patvirtinimo nuorodą, kurią turite paspausti, kad užbaigtumėte mūsų naujienlaiškio registraciją (pagal papildomo patvirtinimo nuorodą).

-       Saugojimo trukmė

Mūsų naujienlaiškio bet kada galite atsisakyti spustelėję atsisakymo nuorodą, kurią taip pat rasite kiekviename naujienlaiškyje. Mes ištrinsime Jūsų duomenis iškart po atsisakymo. Jūsų duomenis taip pat iškart ištriname, jei registracija neužbaigiama. Pasiliekame teisę ištrinti duomenis nenurodydami ištrynimo priežasčių ir iš anksto arba papildomai apie tai neinformuodami.

-       Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis

Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis apibrėžta pagal šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos nustatytas esmines privatumo apsaugos taisykles dėl reikalavimo atsisakyti saugoti duomenis ir reikalavimo juos ištrinti.

§  Statistinis šios interneto svetainės įvertinimas naudojant interneto stebėjimo įrankius

Iškviečiant šią interneto svetainę arba atskirus interneto svetainės failus mes renkame, tvarkome ir saugome tokius duomenis: IP adresas, interneto svetainė, iš kurios iškviestas failas, failo pavadinimas, iškvietos data ir laikas, persiųstų duomenų kiekis ir pranešimas apie iškvietos įvykdymą (vad. tinklaraštis). Šiuos prieigos duomenis mes naudojame tik nesuasmeninta forma nuolatiniam mūsų internetinių pasiūlymų gerinimui ir statistiniams tikslams.

Apsilankymams šioje interneto svetainėje įvertinti taip pat naudojame interneto stebėjimo įrankį:

§   „Google-Analytics“

-       Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mūsų svetainėje naudojame „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, JAV interneto stebėjimo paslaugą (toliau: „Google-Analytics“). Interneto stebėjimo proceso metu „Google-Analytics“ naudoja slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir kuriuos naudojant galima atlikti mūsų interneto svetainės bei Jūsų naršymo analizę (stebėjimą). Naudodamiesi „Google-Analytics“ stebėjimo paslauga tokią analizę atliekame siekdami nuolat gerinti mūsų internetinius pasiūlymus bei gerinti jų prieinamumą. Naudojantis mūsų interneto svetaine Jūsų duomenys, pvz., IP adresas ir naudojimosi aktyvumo duomenys perduodami į „Google LLC“ serverį bei tvarkomi ir išsaugomi ne Europos Sąjungoje, pvz., JAV.

Europos Komisija nustatė, kad JAV gali būti užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, jei duomenis tvarkanti įmonė laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ ir duomenys į JAV buvo eksportuojami laikantis minėto dokumento nuostatų. Prieš perduodant duomenis „Google-Analytics“ anonimizuoja Jūsų IP adresą aktyvinant „Google-Analytics“ nustatytus šios interneto svetainės stebėjimo kodus. Šioje interneto svetainėje naudojamas „Google-Analytics“ stebėjimo kodas, kuris buvo išplėstas operatoriumi gat._anonymizeIp(); tam, kad IP adresus būtų galima išsaugoti anonimiškai (vad. IP kaukės metodu).

-       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) – registruojantis „Google“ sistemoje (sukuriant „Google“ paskyrą ir duodant sutikimą dėl toje sistemoje pateiktų duomenų apsaugos nuostatų) arba, jei nesiregistravote „Google“ sistemoje – tiesioginis sutikimas įėjus į mūsų interneto svetainę.

-       Duomenų tvarkymo tikslas

Pagal mūsų užsakymą „Google“ šią informaciją naudos Jūsų apsilankymui šioje interneto svetainėje įvertinti, ataskaitoms apie aktyvumą interneto svetainėje parengti ir kitoms, su interneto svetainės bei interneto naudojimu susijusioms mūsų paslaugoms teikti. „Google-Analytics“ iš Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nesusiejamas su kitais „Google LLC“ duomenimis.

-       Saugojimo trukmė

„Google“ saugos interneto stebėjimui svarbius duomenis, kol reikės teikti užsakytą interneto paslaugą. Duomenys įrašomi ir saugomi anonimiškai. Vis dėl to, jei duomenys turėtų būti susiejami su asmeniu ir nebus užtikrinamas teisės aktais reglamentuojamas jų saugojimas, duomenys bus iškart ištrinami. Visais atvejais duomenys ištrinami pasibaigus jų saugojimo trukmei.

-       Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis

Jūs galite neleisti „Google“ įrašyti, perduoti ir tvarkyti asmens duomenų (ypač savo IP adreso) išaktyvinę skripto kodo funkciją savo naršyklėje, įdiegę skripto blokavimo įrankį savo naršyklėje (jį galite rasti, pvz., adresu www.noscript.net arba www.ghostery.com) arba aktyvinę savo naršyklėje nuostatą „Nesekti“ („Do Not Track“). Be to, Jūs galite nesutikti, kad „Google“ sistema įrašytų „Google“ slapukų sukuriamus ir su Jūsų naudojimusi interneto svetaine susijusius duomenis (įsk. Jūsų IP adresą) bei neleisti „Google“ tvarkyti šių duomenų. Jums reikia atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį pagal nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). „Google“ saugumo ir duomenų apsaugos principus rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt

§  Išorinių interneto paslaugų naudojimas ir duomenų tvarkymas už ES ribų

Savo interneto svetainėje mes naudojame aktyvų išorinių tiekėjų „JavaScript“ turinį, vadinamąsias interneto paslaugas. Iškvietus mūsų interneto svetainę šie išoriniai tiekėjai gali gauti asmeninę informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų interneto svetainėje. Todėl duomenys gali būti tvarkomi už ES ribų. Jūs galite to išvengti įdiegę „JavaScript“ blokavimo įrankį, pvz., naršyklės papildinį „NoScript“ (www.noscript.net) arba savo naršyklėje išaktyvinę „Java-Script“. Tai atlikus interneto svetaines, kuriose lankotės, galėsite naudoti su apribojimais.

Mes naudojame tokias išorines interneto paslaugas:

 

·          „Google-Apis“
Mūsų interneto svetainėje įkeliama „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, JAV interneto paslauga (toliau: „Google-Apis“). Šiuos duomenis mes naudojame siekdami užtikrinti sklandų mūsų interneto svetainės veikimą. Todėl Jūsų naršyklė gali perduoti asmens duomenis „Google Apis“ sistemai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Teisėtas interesas yra sklandus interneto svetainės veikimas. „Google Apis“ buvo sertifikuota pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ procedūrą (plg. https://www.privacyshield.gov/list). Duomenys ištrinami iškart, kai pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo įrašyti. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų naudojimą rasite „Google Apis“ pareiškime dėl privatumo apsaugos: https://policies.google.com/privacy?hl=lt. Jūs galite neleisti „Google Apis“ sistemai įrašyti ir tvarkyti Jūsų duomenų išaktyvinę skripto kodo funkciją savo naršyklėje arba įdiegę skripto blokavimo įrankį savo naršyklėje (jį galite rasti, pvz., adresu www.noscript.net arba www.ghostery.com).

 

§  Informacija apie slapukų naudojimą

§   Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mes naudojame įvairių puslapių slapukus norėdami užtikrinti tam tikrų mūsų interneto svetainės funkcijų naudojimą. Vadinamieji slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė gali sukurti Jūsų kompiuteryje. Šie tekstiniai failai susideda iš jiems būdingos ženklų sekos, pagal kurią pakartotinai iškviečiant mūsų interneto svetainę galima vienareikšmiškai idektifikuoti naršyklę. Slapuko failo sukūrimo procesas dar vadinamas slapuko nustatymu.

§   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas). Mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti sklandų mūsų interneto svetainės veikimą, pagerinti naudojimo patogumą ir rasti individualaus bendravimo su klientu būdą. Naudodami slapukų technologiją mes galime identifikuoti atskirus svetainės lankytojus tik tada, jei svetainės lankytojas iš anksto duodamas atskirą sutikimą pateikė asmens duomenis.

§   Duomenų tvarkymo tikslas

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume užtikrinti sklandų mūsų interneto svetainės veikimą ir patogų naudojimą. Be to, naudodami slapukų technologiją galime pakartotinai atpažinti atskirus lankytojus pagal pseudonimus, pvz., individualiai pasirinktą, bet kokį ID, todėl galime teikti paslaugas dar individualiau.

§   Saugojimo trukmė

Mūsų slapukai saugomi iki jų ištrynimo Jūsų naršyklėje arba iki sesijos pabaigos, jei naudojamas sesijos slapukas.

§   Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis

Jei pageidaujate, savo naršyklę galite patys nustatyti, kad nebūtų įrašomi slapukai. Taip pat galite nustatyti, kad būtų tik gaunama informacija dėl slapukų nustatymo atskirais atvejais arba galite sutikti dėl visų slapukų nustatymo. Slapukai gali būti naudojami įvairiems tikslams, pvz., norint atpažinti, ar iš Jūsų kompiuterio jau buvo iškviestas mūsų reklaminis pasiūlymas (ilgalaikiai slapukai) arba norint išsaugoti paskutinius peržiūrėtus pasiūlymus (sesijos slapukai). Mes naudojame slapukus norėdami Jums užtikrinti patogesnį naudojimąsi. Jei norite naudotis patogiomis funkcijomis, rekomenduojame leisti naudoti mūsų reklaminio pasiūlymo slapukus.

Galimybė atsisakyti ir pašalinti duomenis apibrėžta pagal šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos nustatytas esmines privatumo apsaugos taisykles dėl reikalavimo atsisakyti saugoti duomenis ir reikalavimo juos ištrinti.

§  Duomenų saugumas ir apsauga, bendravimas elektroniniu paštu

Taikant technines ir organizacines priemones Jūsų asmens duomenys juos renkant, išsaugant ir tvarkant apsaugomi taip, kad taptų neprieinami tretiesiems asmenims. Jei komunikacija vyksta neužšifruota elektroniniu paštu, mes negalime užtikrinti visiškai saugaus duomenų perdavimo mūsų IT sistemoms, todėl rekomenduojame konfidencialią informaciją siųsti užšifruotos komunikacijos būdu arba paštu.

§  Sutikimų atšaukimas, susipažinimas su duomenimis, prašymas pakeisti duomenis, duomenų ištrynimas ir blokavimas

Jūs turite teisę vieną kartą per metus nemokamai gauti informaciją apie išsaugotus Jūsų duomenis ir visada turite teisę juos keisti, blokuoti arba ištrinti. Jums pareikalavus mes iškart ištrinsime Jūsų duomenis, jei tai neprieštaraus teisės aktams. Jūs galite bet kada atšaukti mums duotą leidimą naudoti Jūsų asmens duomenis. Prašymus susipažinti su duomenimis, juos ištrinti ir keisti bei savo pasiūlymus siųskite šiuo adresu:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

El.paštas: info(at)tamron.de

Telefonas: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faksas: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį

Jei įtariate, kad mes tvarkome Jūsų duomenis pažeisdami teisės aktus, Jūs bet kada galite aiškintis šį klausimą teismo keliu. Jūs taip pat galite kreiptis į priežiūros instituciją. Teise teikti skundą galite pasinaudoti ES valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų buvimo vieta, Jūsų darbo vieta ir / arba įtariamo pažeidimo vieta. Galite rinktis priežiūros instituciją kurioje nors iš paminėtų vietų. Priežiūros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, Jums praneš apie Jūsų skundo nagrinėjimo eigą ir galimybes imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių pagal BDAR 78 straipsnį.

 

Parengė:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de