Register for your extended 5 years warranty

Privaatsusavaldus

Täname külastamast meie veebisaiti www.5years.tamron.euPrivaatsusavaldus ja meie ettevõtte vastu huvi tundmise eest. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Isikuandmed on identifitseeritud või identifitseeritava üksikisiku isikliku või faktilise olukorra kohta käiv teave. See hõlmab muu hulgas täielikku nime, aadressi, telefoninumbrit ja sünniaega ning ka mis tahes muid andmeid, mida on võimalik identifitseeritava isikuga siduda.

Kuna isikuandmed on erilise õiguskaitse all, kogume neid vaid selles ulatuses, mis on vajalik meie veebisaidi kuvamiseks ja teenuste pakkumiseks. Järgnevas dokumendis anname ülevaate isikuandmetest, mida me kogume, kui te meie veebisaiti kasutate, ja sellest, kuidas me neid kasutame.

Meie andmekaitsetavad järgivad õigusnorme, eriti Saksamaa föderaalset andmekaitseseadust (BDSG), Saksamaa telemeedia seadust (TMG) ja EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Me kogume, töötleme ja säilitame teie isikuandmeid vaid sellises ulatuses, mis on vajalik selle veebisaidi, meie sisu ja meie teenuste funktsioneerivaks pakkumiseks ning päringute menetlemiseks ja vajaduse korral tellimuste ning lepingutega tegelemiseks, ehkki vaid sellisel määral, nagu esineb õigustatud huvi GDPR-i artikli 6(1)(f) kohaselt, või kui on olemas mingi muul kujul luba. Teie teabe kasutamine muul eesmärgil toimub vaid teie eelneva nõusolekuga, kus sellise kasutuse eesmärk on selgelt sõnastatud, näiteks selleks, et teile teabelehega reklaamteavet saata.

§  Vastutav töötleja GDPR-i artikli 4(7) kohaselt

Vastutav töötleja GDPR-i ja liikmesriikide muude siseriiklike andmekaitseseaduste ning muude õiguslike andmekaitset käsitlevate sätete kohaselt:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-post: info(at)tamron.de

Telefon: +492 2166 9544-0

Faks: +492 2166 9544-404

§  Andmekaitseametnike nimi ja aadress

Tel. (kontoris): +49 2216 6954 4983

E-post: datenschutz(at)tamron.de

§  Veebisaidi kuvamine ja logifailide loomine

Iga kord, kui meie veebisaiti laaditakse, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet saiti laadiva arvuti arvutisüsteemi kohta. Selle protsessi käigus kogutakse järgmised andmed.

Andmetöötluse ulatus

(1)           Teave kasutatava brauseri ja versiooni kohta

(2)           Saiti laadiva seadme operatsioonisüsteem

(3)           Seadme IP-address

(4)           Pöörduse kuupäev ja kellaaeg

(5)           Veebisaidid ja ressursid (pildid, failid ja muu saidisisu), mis meie veebisaidil laaditakse

(6)           Veebisaidid, kust kasutaja süsteem meie veebisaidile tuleb (viitaja jälgimine)

See teave salvestatakse meie süsteemi logifaili. Neid andmeid ei salvestata koos konkreetse kasutaja isikuandmetega, mis tähendab, et konkreetset veebisaidikülastajat pole võimalik identifitseerida.

-       Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GDPR-i artikkel 6(1)(f) (õigustatud huvi). Meie õigustatud huvi hõlmab järgmiste eesmärkide täitmise tagamist.

-       Andmetöötluse eesmärk

Logitakse selleks, et säilitada meie veebisaidi ühilduvust nii palju kui võimalik kõigile külastajatele, ning ka tõrkeotsinguks ja väärkasutusega võitlemiseks. Selleks on vaja logida saiti laadiva arvuti tehnilised andmed – nii saame reageerida võimalikult kiiresti kuvatõrgetele, rünnakutele meie IT-süsteemile ja/või meie veebisaidi funktsioneerimisega seotud tõrgetele. Peale selle aitab see teave meil veebisaiti optimeerida ja tagada oma IT-süsteemi turvalisust.

-       Andmete säilitamise kestus

Eespool mainitud tehnilised andmed kustutatakse siis, kui neid pole enam vaja kõigile külastajatele veebisaidi ühilduvuse tagamiseks, aga mitte hiljem kui kolm kuud pärast veebisaidi laadimist.

-       Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid

Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid on kooskõlas vastuväidete esitamise õiguse ja nõudeõiguse üldiste reeglitega andmekaitseseaduse kohaselt, mis on loetletud allpool käesolevas privaatsusavalduses.

§  Meie veebisaidi erifunktsioonid

Meie veebisait pakub teile erinevaid funktsioone, mille kasutamise käigus me kogume, töötleme ja salvestame isikuandmeid. Järgneb selgitus selle kohta, mis juhtub teie andmetega.

§   Garantii registreerimisvorm

-       Töödeldavate isikuandmete ulatus

Andmed, mille sisestate meie garantii registreerimisvormi.

-       Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GDPR-i artikkel 6(1)(a) (vaikiv nõusolek) ja 6(1)(b) GDPR (lepingu täitmine).

-       Andmetöötluse eesmärk

Me kasutame oma garantii registreerimisvormi kaudu kogutud andmeid vaid konkreetse garantiinõude menetlemiseks ja garantiiteenuse pakkumiseks.

-       Andmete säilitamise kestus

Kogutud andmed kustutatakse kohe pärast viieaastase garantiiperioodi lõppemist, kui ei ole seadusega ette nähtud säilitusperioode.

-       Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid

Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid on kooskõlas vastuväidete esitamise õiguse ja nõudeõiguse üldiste reeglitega andmekaitseseaduse kohaselt, mis on loetletud allpool käesolevas privaatsusavalduses.

§   Teabelehe tellimisvorm

-       Töödeldavate isikuandmete ulatus

Andmed, mille sisestate teabelehte tellides.

-       Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GDPR-i artikkel 6(1)(a) (vaikiv nõusolek)

-       Andmetöötluse eesmärk

Me kasutame teabelehe tellimiskuval salvestatud teavet vaid selleks, et saata teile oma teabelehte, kus me pakume kõigi oma teenuste kohta uudiseid ja teavet. Pärast tellimise registreerimist saadame teile kinnitusmeili koos lingiga, mida peate klõpsama, et teabelehe tellimisprotsess lõpule viia (kahekordne nõustumine).

-       Andmete säilitamise kestus

Meie teabelehe tellimuse saab igal ajal tühistada, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on olemas ka igas teabelehes. Pärast tühistamist kustutame kohe teie andmed. Me kustutame teie andmed kohe ka juhul, kui tellimuse registreerimine on ebatäielik. Me jätame endale õiguse need andmed kustutada ilma põhjendamata ja eelnevalt teatamata.

-       Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid

Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid on kooskõlas vastuväidete esitamise õiguse ja nõudeõiguse üldiste reeglitega andmekaitseseaduse kohaselt, mis on loetletud allpool käesolevas privaatsusavalduses.

§  Selle veebisaidi külastuse statistiline analüüs: veebijälgija

Juurdepääsul sellele veebisaidile või sellel olevatele üksikutele failidele kogume, töötleme ja salvestame me järgmise teabe: IP-aadress, veebisait, kust failini pääseti, faili nimi, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmete maht ning teavitus eduka juurdepääsu korral (veebilogi). Me kasutame neid juurdepääsuandmeid vaid anonüümsel kujul oma veebipakkumiste püsivaks täiustamiseks ja statistikaeesmärgil.

Peale selle kasutame me veebisaidi külastajate analüüsiks järgmist veebijälgijat.

§   Google Analytics

-       Töödeldavate isikuandmete ulatus

Me kasutame oma saidil veebijälgimisteenust ettevõttelt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (edaspidi: Google Analytics). Google Analytics kasutab veebijälgimiseks küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist ning teie sirvimiskäitumist (jälgimine). Me teeme seda analüüsi Google Analyticsi jälgimisteenust kasutades, et täiustada püsivalt oma internetipakkumisi ja teha need kättesaadavamaks. Meie veebisaiti kasutades edastatakse andmed Google LLC serveritesse ning neid töödeldakse ja salvestatakse Euroopa Liidust väljaspool (näiteks USA-s); need andmed hõlmavad eelkõige teie IP-aadressi ja teie kasutajategevust.

Euroopa Komisjon on otsustanud, et USA-s võib olla nõuetekohane andmekaitsetase, kui andmeid töötlev ettevõte täidab ELi-USA kokkulepet Privacy Shield ja andmete eksport USA-sse on seega projekteeritud vastuvõetaval viisil. Aktiveerides Google Analyticsi jälgimiskoodis IP-anonümiseerimise sellele veebisaidile, anonümiseerib Google Analytics teie IP-aadressi enne selle edastust. See veebisait kasutab Google Analyticsi jälgimiskoodi, mis on laiendatud operaatorit gat._anonymizeIp(); kasutades, et hõlbustada IP-aadresside anonümiseeritud kogumist (IP varjamine).

-       Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GDPR-i artikkel 6(1)(a) (nõusolek) kas Google’i juures registreerudes (avades Google’i konto ja nõustudes seal kehtivate andmekaitseteatistega) või, kui te ei ole Google’i juures registreerunud, sõnaselgel nõusolekul meie saiti avades.

-       Andmetöötluse eesmärk

Google kasutab seda teavet meie nimel, et analüüsida teie külastust sellele veebisaidile, koostada aruandeid veebisaiditegevuste kohta ja sellega koos pakkuda meile edasisi veebisaidi- ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie brauseri esitatud IP-aadressi ei liideta muude andmetega, mis kuuluvad Google LLC-le.

-       Andmete säilitamise kestus

Google hoiab selliseid andmeid veebijälgimise pakkumiseks nii kaua kui vaja, et täita tellitud veebiteenust. Andmete kogumine ja salvestamine toimub anonümiseeritult. Isikliku seosega andmed kustutatakse kohe, juhul kui neile ei kehti õiguslik säilituskohustus. Igal juhul kustutatakse andmed pärast säilituskohustuse aegumist.

-       Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid

Te saate tõkestada oma isikuandmete kogumist ja Google’ile edastamist (eelkõige teie IP-aadress) ja ka seda, et Google neid andmeid töötleks, kui inaktiveerite brauseris skriptikoodide täitmise, installite brauserisse skriptide blokeerija (näited leiate aadressil http://www.noscript.net või http://www.ghostery.com) või aktiveerite brauseris sätte „Ära jälgi“. Peale selle saate takistada Google’it kogumast andmeid, mida genereerib Google’i küpsis teie veebisaidikasutuse kohta (sealhulgas teie IP-aadress), ja ka nende andmete Google’i analüüsi, laadides alla ja installides brauseri lisandmooduli, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Google ohutuse ja andmekaitse põhimõtted leiate aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=en.

§  Väliste veebiteenuste integreerimine ja andmetöötlus EL-ist väljaspool

Me kasutame oma veebisaidil välistelt pakkujate aktiivset JavaScripti sisu, mida nimetatakse veebiteenusteks. Kui kasutate meie veebisaiti, võivad need välised pakkujad saada isikuandmeid teie külastusest meie veebisaidile. Sellisel juhul on võimalik, et andmeid töödeldakse EL-ist väljaspool. Te saate seda takistada, installides JavaScripti blokeerija, näiteks brauseri lisandmooduli NoScript (http://www.noscript.net), või inaktiveerides oma brauseris JavaScripti. See võib kaasa tuua teie külastatavate veebisaitide piiratud funktsionaalsuse.

Me kasutame järgmisi veebiteenuseid.

 

·          Google APIs
Meie saidile on laaditud veebiteenus ettevõttelt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (edaspidi: Google APIs). Me kasutame neid andmeid, et tagada oma veebisaidi täisfunktsionaalsus. Selle tulemusel võib teie brauser saata isikuandmeid Google APIsile. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikkel 6(1)(f). Õigustatud huvi hõlmab veebisaidi tõrkevaba toimimist. Google APIs on isesertifitseeritud ELi-USA kokkuleppe Privacy Shield kohaselt (vt: https://www.privacyshield.gov/list). Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Edasist teavet edastatud andmete käsitsemise kohta vt Google APIsi privaatsusavaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=et. Te saate takistada Google APIst kogumast ja töötlemast teie andmeid, inaktiveerides brauseris skriptikoodide täitmise või installides brauserisse skriptide blokeerija (blokeerijate näited leiate aadressil http://www.noscript.net või http://www.ghostery.com).

§  Teave küpsiste kasutamise kohta

§   Töödeldavate isikuandmete ulatus

Me kasutame erinevatel saitidel küpsiseid, et hõlbustada kindlate funktsioonide kasutamist oma veebisaidil. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie brauser saab teie arvutisse salvestada. Need tekstifailid sisaldavad tärgijada, mis võimaldab brauserit selgelt identifitseerida, kui külastate meie veebisaiti uuesti. Küpsise salvestamisprotsessi nimetatakse ka „küpsise seadmiseks“.

§   Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GDPR-i artikkel 6(1)(f) (õigustatud huvi). Meie õigustatud huvi hõlmab veebisaidi täisfunktsionaalsuse hoidmist, parandades selle toimimist ja hõlbustades individuaalset kliendilähenemist. Veebisaidikülastajate identifitseerimine küpsisetehnoloogiat kasutades on võimalik vaid siis, kui külastaja on meile eelnevalt eraldi lepingu alusel andnud vastavad isikuandmed.

§   Andmetöötluse eesmärk

Meie veebisait seab küpsiseid selleks, et hoida veebisaidi funktsionaalsust ja parandada selle toimimist. Peale selle võimaldab küpsisetehnoloogia meil identifitseerida külalisi, kasutades pseudonüüme ehk individuaalseid juhuslikke ID-sid, mis teeb võimalikus pakkuda isikupärastatumat teenust.

§   Andmete säilitamise kestus

Meie küpsiseid säilitatakse seni, kuni need teie brauserist kustutatakse, või seansiküpsiste puhul – siis kui seanss on lõppenud.

§   Kaebuste esitamise ja kõrvaldamise protseduurid

Kui soovite, saate oma brauseri seadistada nii, et küpsiste seadmine on keelatud ja teid ainult teavitatakse nendest, või nii, et otsustate küpsiste lubamise juhtumipõhiselt, või nii, et küpsiste vastuvõtt on alati lubatud. Küpsised võidakse seada erinevatel põhjustel, näiteks selleks, et saada aru, et teie arvuti on juba teinud ühenduse meie veebipakkumiste juurde (püsiküpsised), või et salvestada viimased pakkumised, mida te nägite (seansiküpsised). Me kasutame küpsiseid suurema kasutajamugavuse pakkumiseks. Meie mugavusfunktsioonide kasutamiseks soovitame lubada küpsiste seadmise meie veebisisu jaoks.

Aga muidu on kaebuste esitamise ja andmete kõrvaldamise protseduurid kooskõlas vastuväidete esitamise õiguse ja nõudeõiguse üldiste reeglitega andmekaitseseaduse kohaselt, mis on loetletud allpool käesolevas privaatsusavalduses.

§  Andmeohutus, andmekaitse, suhtlus meilitsi

Teie isikuandmeid kaitstakse kogumisel, salvestamisel ning töötlemisel tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega sellisel viisil, et kolmandad isikud nendeni ei pääse. Me ei saa garanteerida krüptimata meiliside täielikku andmeohutust meie IT-süsteemidesse edastamisel. Seetõttu soovitame suurema konfidentsiaalsusvajaduse korral kasutada krüptitud sidet või postiteenust.

§  Nõusoleku tagasivõtmine, andmete avaldamise ja muutmise taotlused, andmete kustutamine ja blokeerimine

Kord aastas on teil õigus tasuta saada oma salvestatud andmete avaldamine. Samuti on teil igal ajal õigus lasta oma andmeid parandada või need blokeerida või kustutada. Me kustutame teie andmed esimesel taotlusel, kui see on vastuolus mittekohustuslike eeskirjadega. Te võite meile antud nõusoleku teie isikuandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Te võite saata taotlusi oma andmete avaldamiseks, kustutamiseks ja parandamiseks või soovitusi igal ajal järgmisele aadressile.

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-post: info(at)tamron.de

Telefon: +492 2166 9544-0

Faks: +492 2166 9544-404

§  Reguleerivale ametiasutusele kaebuste esitamise õigus GDPR-i artikli 77(1) kohaselt

Kui te kahtlustate, et teie andmeid töödeldakse illegaalselt, võite loomulikult taotleda kohtulikku selgitust. Samuti on teil võimalus pöörduda reguleeriva ametiasutuse poole. Teil on kaebuste esitamise õigus selles EL-i liikmesriigis, kus te elate või töötate ja/või kus väidetav rikkumine toimus. Teisisõnu saate reguleeriva ametiasutuse valida eespool mainitud kohtade hulgast. Seejärel annab reguleeriv ametiasutus, millele kaebus esitati, teile teada esitise olekust aja tulemustest, sealhulgas võimalikest õiguskaitsevahenditest GDPR-i artikli 78 kohaselt.

 

Koostaja

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de