Register for your extended 5 years warranty

Country
Conditions
Lens data
Personal & dealer details
Verification

Podmínky

Zde jsou nejdůležitější podmínky 5leté záruky:

  • Zaregistrujete se do 2 měsíců od zakoupení výrobku.
  • Jste koncový spotřebitel a žijete v zemích EU nebo v následujících zemích: Andorra, Gibraltar, Island, Norsko, Turecko, Ukrajina, UK nebo Srbsko.
  • Koupili jste objektiv od některého obchodníka sídlícího v zemích EU nebo v následujících zemích: Andorra, Gibraltar, Island, Norsko, Turecko, Ukrajina, UK nebo Srbsko.
  • Jste první majitel (záruka je nepřenosná)
  • Jedná se o nový objektiv, který byl ofi ciálně dovezen do zemí EU nebo do následujících zemí: Andorra, Gibraltar, Island, Norsko, Turecko, Ukrajina nebo Srbsko.

Kompletní verze podmínek pro 5letou záruku