Στοιχεία φακού

Status
 
Status
 
Status
 
   Status
 
   Status
 
   Status
 

 

 
Status
 
Serial number
 
Σε αυτά τα σημεία θα βρείτε τον αριθμό σειράς του φακού σας (στην εικ. 3 φαίνεται η θέση στο Di III VC 18-200mm)