Register for your extended 5 years warranty

Импресум

Оператор на сайта по смисъла на § 5 от Закона за далекосъобщенията

Tamron Europe GmbH 

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

 

Телефон: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Факс: +49 (0)  221 / 66 95 44-404

 

Имейл: info(at)tamron.de

Интернет: www.tamron.eu

 

Търговски регистър:

Търговски съд: Районен съд Кьолн

Регистрационен номер: HRB 19910

 

Управител:

Михаэль Дикель

 

Идентификационен номер съгласно § 27 от Закона за данъка върху добавената стойност:

DE122806428

 

Икономически идентификационен номер съгласно § 139c от Данъчния кодекс:

DE-122806428

 

Информация за решаване на онлайн спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове.

Можете да намерите тази платформа на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Потребителите могат да използват тази платформа за решаване на спорове, възникнали в резултат на сключени онлайн договори.

 

Забележка съгласно § 36 от Закона за решаване на потребителски спорове

Няма да участваме в процедури за алтернативно разрешаване на спорове по смисъла на § 36 от Закона за решаване на потребителски спорове. Използването на алтернативни помирителни органи не е задължително изискване за свикване на компетентните съдилища.

 

Регистрационен номер съгласно Директивата за ОЕЕО: DE 20578810

 

Авторско право и източници на снимките:

Съдържанието на 5years.tamron.eu е обект на авторско право, освен ако не е посочено друго.

Използваните фотографии могат да бъдат с посочен източник или изброени по-долу, освен ако не са авторски.

Използването на фотографии на трети страни е възможно само при спазване на лиценза на автора.

Ако са налични източници, посочете ги тук (ако е позволено споменаване в раздел Импресум)

 

Изготвено от: 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de