Register for your extended 5 years warranty

Декларация за поверителност

Радваме се, че посетихте нашия уебсайт www.5years.tamron.eu и проявихте интерес към нашата компания. За нас защитата на Вашите лични данни е от огромно значение. Лични данни е всяка информация относно лични и материални обстоятелства на физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Към това спадат, напр. име, адрес, телефонен номер и дата на раждане, както и всички други данни, които могат да бъдат свързани с идентификацията на дадено лице.

Тъй като личните данни се ползват със специална защита от законодателството, ние ги събираме само доколкото това е необходимо за нашия уебсайт и предоставянето нашите услуги. По-долу ще опишем личните данни, които събираме, когато посещавате нашия уебсайт, и начина, по който ги използваме.

Политиката ни за защита на данните съответства на законовите разпоредби, по-специално на Федералния закон за защита на данните (BDSG), Закона за електронните медии (TMG) и Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД). Ще събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това е необходимо за функционирането на този уебсайт, предоставянето на съдържание и услуги, за обработката на запитвания и при необходимост за изпълнение на поръчки/договори, но само доколкото е налице легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД или друго разрешение. Вашите данни ще се използват и за други цели, точно посочени в съгласието, напр. да получавате рекламни информационни бюлетини, но само ако предварително сте дали отделно съгласие.

§  Администратор по смисъла на член 4, параграф 7 от ОРЗД

Администратор по смисъла на ОРЗД и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните е:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

Имейл: info(at)tamron.de

Телефон: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Факс: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните:

Тел. (служебен): +49 (0)221 66 95 44 983

Имейл: datenschutz(at)tamron.de

§  Достъпност на уебсайта и създаване на регистрационни файлове

Всеки път, когато осъществите достъп до нашия уебсайт, нашата система автоматично събира данни и информация за компютърната система на достъпващия компютър. В тази връзка се събират следните данни:

Обхват на обработката на данни

(1)           Данни за вида на браузъра и използваната версия

(2)           Операционната система на извличащото устройство

(3)           IP адрес на извличащото устройство

(4)           Дата и час на достъпа

(5)           Уебсайтове и ресурси (изображения, файлове, друго съдържание на страницата), до които сте имали достъп на нашия уебсайт.

(6)           Уебсайтове, които са препратили системата на потребителя към нашия уебсайт (проследяване на реферали)

Тези данни се съхраняват в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с лични данни на конкретен потребител, така че не е възможно идентифициране на отделните посетители.

-       Правно основание за обработката на лични данни

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес). Нашият легитимен интерес е да гарантираме постигането на описаната по-долу цел.

-       Цел на обработката

Записването в регистрационния файл се извършва, за да се осигури съвместимост на нашия уебсайт за всички посетители, за борба със злоупотребите и отстраняване на неизправности. За целта е необходимо да се регистрират техническите данни на извличащия компютър, за да може да се реагира възможно най-бързо на грешки при показване, атаки срещу нашите IT системи и/или грешки във функционалността на уебсайта. Освен това данните се използват и за оптимизация на уебсайта и цялостно гарантиране на сигурността на нашите информационни системи.

-       Срок на съхранение

Изтриването на гореспоменатите технически данни се извършва веднага, след като престанат да са необходими, за да се гарантира съвместимостта на уебсайта за всички посетители, но не по-късно от 3 месеца след осъществяване на достъп до нашия уебсайт.

-       Право на възражение и изтриване

Правото на възражение и изтриване се урежда от общите разпоредби във връзка с правото на възражение и изтриване на личните данни, описани по-долу в тази декларация за поверителност.

§  Специални функции на нашия уебсайт

Нашият уебсайт предлага различни функции, при чието използване ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни. По-долу ще разясним какво се случва с Вашите данни:

§   Формуляр за регистрация на гаранция:

-       Обхват на обработката на лични данни

Данните, които сте въвели във формуляра за регистрация на гаранция.

-       Правно основание за обработката на лични данни

Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (мълчаливо съгласие) или член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (за целите на изпълнението на договор)

-       Цел на обработката

Ще използваме данните, събрани чрез нашия формуляр за регистрация на гаранция, само за обработка на конкретна гаранция и предоставяне на гаранционно обслужване.

-       Срок на съхранение

Събраните данни ще бъдат изтривани веднага след изтичане на петгодишния гаранционен срок, освен ако няма законоустановени срокове за съхранение.

-       Право на възражение и изтриване

Правото на възражение и изтриване се урежда от общите разпоредби във връзка с правото на възражение и изтриване на личните данни, описани по-долу в тази декларация за поверителност.

§   Формуляр за регистрация за бюлетин:

-       Обхват на обработката на лични данни

Данните, които сте въвели при регистрацията за бюлетина.

-       Правно основание за обработката на лични данни

Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (мълчаливо съгласие)

-       Цел на обработката

Данните, включени във формуляра за регистрация за нашия бюлетин, ще бъдат използвани от нас само за разпространението на бюлетина, който ще съдържа информация за всички наши услуги и новини. След като се регистрирате, ще Ви изпратим имейл за потвърждение, съдържащ линк, на който трябва да кликнете, за да завършите регистрацията си за нашия бюлетин (двойно съгласие).

-       Срок на съхранение

Можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време, като кликнете върху линка за отписване, който се съдържа във всеки бюлетин. Ще изтрием Вашите данни веднага, след като се отпишете. Също така незабавно ще изтрием и данните Ви и в случай на незавършена регистрация. Запазваме си правото на изтриване без да се обосноваваме и без да даваме предварителна или последваща информация.

-       Право на възражение и изтриване

Правото на възражение и изтриване се урежда от общите разпоредби във връзка с правото на възражение и изтриване на личните данни, описани по-долу в тази декларация за поверителност.

§  Статистически анализ на посещенията на този уебсайт – уеб проследяване

Когато осъществявате достъп до този уебсайт или отделните файлове на уебсайта, събираме, обработваме и съхраняваме следните данни: IP адрес, уебсайта, от който е достъпен файлът, име на файла, дата и час на извличане, количество прехвърлени данни и съобщение дали извличането е успешно осъществено (т.нар. уеб регистрационен файл). Използваме тези данни за достъпа единствено в неперсонализирана форма за непрекъснатото усъвършенстване на нашия уебсайт и за статистически цели.

За анализ на посещенията на този уебсайт използваме и следните услуги за уеб проследяване:

§   Google Analytics

-       Обхват на обработката на лични данни

На нашия сайт използваме услугата за уеб проследяване на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (по-нататък Google-Analytics). В рамките на услугата за проследяване Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър, позволяват анализ на начина на използване на нашия уебсайт и поведението Ви при сърфиране (т.нар. проследяване). Извършваме този анализ въз основа на услугата за проследяване на Google Analytics, за да оптимизираме непрекъснато уебсайта си и да го направим по-достъпен. Като част от използването на нашия уебсайт данните, по-специално Вашият IP адрес и извършваните действия, се прехвърлят на сървърите на компанията Google LLC и се съхраняват и обработват извън Европейския съюз, напр. в САЩ.

Европейската комисия е установила, че в САЩ може да съществува адекватно ниво на защита на данните, ако компанията, обработваща данните, е подчинена на споразумението за защита на личните данни между САЩ и ЕС, а изпращането на данни за САЩ е допустимо по този начин. Чрез активирането на анонимизиране на IP адресите в проследяващия код на Google Analytics на този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде анонимизиран от Google Analytics преди предаването. Този уебсайт използва проследяващ код на Google Analytics, който включва gat._anonymizeIp();, за да позволи само анонимно събиране на IP адресите (т.нар IP маскиране).

-       Правно основание за обработката на лични данни

Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (съгласие) или като част от регистрацията в Google (създаване на профил в Google и приемане на съобщенията за поверителност, които се прилагат там), или, ако не сте се регистрирали в Google, чрез експлицитно съгласие при отваряне на нашата страница.

-       Цел на обработката

Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира използването на уебсайта, за да съставя отчети за дейностите на уебсайта и за да извършва други, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет услуги по отношение на оператора на интернет страницата. IP адресът, който се предава в рамките на Google Analytics от Вашия браузър, не се обединява с други данни на Google LLC.

-       Срок на съхранение

Google ще съхранява важните данни, отнасящи се до предоставянето на услуги за проследяване, докато е необходимо, за да изпълни задълженията си за предоставяне на уеб услугата. Събирането и съхраняването на данни се извършва анонимно. Що се отнася до идентифицирането, данните ще бъдат изтривани незабавно, ако те не са предмет на законови задължения за съхранение. При всички положения данните ще бъдат изтрити слез изтичане на задължения срок за съхранение.

-       Право на възражение и изтриване

Можете да предотвратите събирането и предаването на лични данни на Google (особено Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като деактивирате изпълнението на кода на скрипта, инсталирате приставка за блокиране на скриптове (можете да я намерите на www.noscript.net или www.ghostery.com) или активирате настройката „Не следи“ („Do Not Track“) в браузъра си. Освен това можете да предотвратите събирането на данни чрез създадената от Google бисквитка и свързаните с използването на уебсайта данни (в т.ч. Вашия IP адрес) за Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате добавка за браузъра си, достъпна на следния линк (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en): Принципите за поверителност и сигурност на данните на Google ще намерите на https://policies.google.com/privacy?hl=bg

§  Интегриране на външни уеб услуги и обработка на данни извън ЕС

На нашия уебсайт използваме активно Java Script съдържание от външни доставчици, т. нар. уеб услуги. Като осъществявате достъп до нашия уебсайт, тези външни доставчици могат да получат лични данни за Вашето посещение на нашия уебсайт. В някои случаи това може да включва обработката на данни извън ЕС. Можете да предотвратите това, като използвате приставка за блокиране на Java скрипт, например можете да инсталирате приставката „NoScript“ (www.noscript.net) или да деактивирате JavaScript във Вашия браузър. Това обаче може да доведе до ограничаване на функциите на уебсайтовете, които посещавате.

Използваме следните външни уеб услуги:

 

·          API на Google
На нашия уебсайт се зарежда уеб услуга на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (по-нататък: API на Google). Използваме тези данни, за да гарантираме пълната функционалност на нашия уебсайт. В тази връзка Вашият браузър може да предава лични данни към на API на Googlе. Правното основание за обработката на лични данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес се състои в безупречно функциониране на уебсайта. API на Googlе са сертифицирани по споразумението за Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ (срв. https://www.privacyshield.gov/list). Изтриването на данните се извършва веднага, щом целта за тяхното събиране е изпълнена. Допълнителна информация за обработката на прехвърлените данни можете да намерите в политиката за поверителност на API на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg. Можете да предотвратите събирането и обработката на Вашите лични данни от API на Google, като деактивирате изпълнението на кода на скрипта или инсталирате приставка за блокиране на скриптове в браузъра си (можете да я намерите на www.noscript.net или www.ghostery.com).

§  Информация за използването на бисквитки

§   Обхват на обработката на лични данни

Използваме бисквитки на различни страници, за да позволим използването на определени функции на нашия уебсайт. Така наречените бисквитки представляват малки текстови файлове, които браузърът Ви може да съхранява на Вашия компютър. Тези текстови файлове съдържат характерен низ, който позволява ясно идентифициране на браузъра при повторен достъп до нашия уебсайт. Процесът на съхраняване на файла с бисквитката се нарича „задаване на бисквитка“.

§   Правно основание за обработката на лични данни

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес). Нашият легитимен интерес се състои в това да поддържаме пълната функционалност на нашия уебсайт, да увеличим ползваемостта и да дадем възможност за по-персонализиран подход на нашите клиенти. Идентифицирането на отделните посетители на сайта е възможно само с помощта на технологията на бисквитките, ако посетителят на сайта предварително ни е предоставил лични данни с отделно съгласие.

§   Цел на обработката

Бисквитките се поставят от нашия уебсайт, за да поддържат пълната му функционалност и да подобрят неговата ползваемост. Освен това технологията бисквитки ни позволява да идентифицираме отделни посетители, като се използват псевдоними, напр. да се разпознае повторно индивидуален произволен идентификатор, за да можем да предложим повече персонализирани услуги.

§   Срок на съхранение

Нашите бисквитки се съхраняват до изтриването във Вашия браузър или, в случай на сесийна бисквитка, до изтичане на сесията.

§   Право на възражение и изтриване

Можете да настроите браузъра си според Вашите желания по такъв начин, че да забраните поставянето на бисквитки като цяло; можете само да бъдете информирани и да решавате във всеки отделен случай дали да приемате бисквитката, или да приемате бисквитките по принцип. Бисквитките могат да се използват за различни цели, напр. да видите дали Вашият компютър някога е имал връзка с нашия уебсайт (постоянни бисквитки) или да запаметяват последно разгледаните уебсайтове (сесийни бисквитки). Използваме бисквитки, за да осигурим по-голямо удобство на потребителите при работа със сайта. За да се възползвате от тези удобства, препоръчваме да приемете бисквитките за нашия уебсайт.

Правото на възражение и изтриване се урежда от общите разпоредби във връзка с правото на възражение и изтриване на личните данни, описани по-долу в тази декларация за поверителност.

§  Сигурност и защита на личните данни, комуникация по имейл

Вашите лични данни ще бъдат защитени от технически и организационни мерки при събиране, съхранение и обработка по такъв начин, че да не са достъпни за трети страни. В случай на некриптирана комуникация по имейл не можем да гарантираме пълна сигурност на данните по пътя на предаване до нашите IT системи, така че препоръчваме да се използва криптирана връзка или конвенционална поща, ако е налична информация, изискваща висока степен на поверителност.

§  Оттегляне на съгласие – Справки относно събраните лични данни и право на промяна – Изтриване и блокиране на данни

Веднъж годишно имате правото на безплатна справка за съхраняваните за Вас данни, както и правото по всяко време да коригирате, блокирате или изтривате данните си. Ще изтрием Вашите данни още при първото искане, ако това не противоречи на правните разпоредби. Също така можете по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни дали да използваме Вашите лични данни. Искания за информация, изтриване и коригиране на Вашите данни, както и всякакви предложения можете да изпращате по всяко време на следния адрес:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

Имейл: info(at)tamron.de

Телефон: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Факс: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

 

§  Право на подаване на жалба до надзорен орган съгласно чл. 77 от ОРЗД

Ако подозирате, че данните Ви се обработват незаконно на нашия сайт, разбира се, винаги можете да инициирате съдебно изясняване на проблема. Независимо от това имате право да се свържете с надзорен орган. Имате право да подадете жалба в държавата-членка на ЕС, в която пребивавате, работите и/или където е било мястото на предполагаемото нарушение, т.е. можете да изберете надзорния орган, към който да се обърнете на горепосочените места. Надзорният орган, при който е подадена жалбата, ще Ви информира за статуса и резултатите, включително възможността за съдебни средства за защита съгласно член 78 от ОРЗД.

 

Изготвено с:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de