Register for your extended 5 years warranty

Country
Conditions
Lens data
Personal & dealer details
Verification

Yсловия

Тук са най-важните условия за разширената
5-годишна гаранция:

 • Вие трябва да се регистрирате в рамките
  на 2 месеца след покупката.
 • Вие сте краен потребител в Европейския
  съюз или в една от следните държави: Андора,
  Гибралтар, Исландия, Норвегия, Турция, 
  Украйна, Великобритания или Сърбия.
 • Вие сте закупили обектива от търговец,
  постоянно пребиваващ в Европейския съюз или
  в една от следните държави: Андора, Гибралтар,
  Исландия, Норвегия, Турция, Украйна, Великобритания или Сърбия.
 • Вие сте купувач (гаранцията не може да се
  прехвърля).
 • Касае се за нов обектив, който легално е внесен
  в ЕС или в една от следните държави: Андора,
  Гибралтар, Исландия, Норвегия, Турция, Украйна или Сърбия.

Пълна версия на условията за 5-годишна гаранция